Ostali izveštaji

sreda, 21. novembar 2018.

Nacionalni izveštaj o praćenju reforme javne uprave

Izveštaj o praćenju reforme javne uprave, sastavljen u okviru projekta WeBER, sadrži detaljne rezultate praćenja i preporuke za Srbiju, zasnovane na sveobuhvatnom, jednogodišnjem istraživanju reforme javne uprave. Izveštaj o praćenju reforme javne uprave je u skladu sa načelima javne uprave EU kao glavnim elementima celokupnog poduhvata kako bi se omogućila regionalna uporedivost, učenje od kolega i pritisak kolega. Time se takođe omogućuje projektu WeBER da usmerava reforme uprave tako da budu usklađene sa standardima i zahtevima EU. Praćenje u okviru projekta WeBER je takođe u velikoj meri usredsređeno na aspekte javne uprave sa kojima se suočavaju građani, posebno na ispitivanje pitanja transparentnosti, informisanja građana, učešća grđana, odgovornosti, jednakih mogućnosti i integriteta.

Ovaj izveštaj je pripremljen uz finansijsku pomoć Evropske Unije i Kraljevstva Holandije. Centar za evropske politike (CEP) isključivo je odgovoran za njegov sadržaj koji ne mora nužno da odražava stavove Evropske unije i Kraljevine Holandije.

Preuzmite izveštaj ovde.

Pročitano 7975 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action