Praxis Watch

petak, 25. oktobar 2013.

Utvrđena diskriminacija od strane nedeljnog regionalnog lista Naše novine

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila je u postupku pokrenutom po pritužbi Praxisa i Saveza romskih organizacija „Smederevski forum“ da je nedeljni regionalni list „Naše novine“ objavljivanjem teksta „Ujed na 'romski' način“ u kome su izraženi stavovi i ideje koji su uznemiravajući i ponižavajući, povredio dostojanstvo pripadnika romske nacionalne manjine i time prekršio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Naime, u tekstu „Ujed na 'romski' način“ objavljenom u aprilu 2013. godine na naslovnoj stranici regionalnog lista „Naše novine“, a koji se bavi problemima koje građani imaju sa napadom pasa lutalica, iznete su informacije koje Rome prikazuju kao nacionalnu manjinu koja okrutno postupa prema životinjama, ubija ih i kuva im glave, a zatim sama sebi nanosi telesne povrede, sve u cilju nezakonitog pribavljanja imovinske koristi od Gradske uprave Smederevo.

Nedeljnom regionalnom listu „Naše novine“ preporučeno da povodom iznetih navoda uputi javno izvinjenje romskoj nacionalnoj manjini, da pozove na sastanak predstavnike i predstavnice Saveza romskih organizacija „Smederevski forum“ i Praxisa kako bi neposredno saznali sa kakvim se problemima romska zajednica suočava u svakodnevnom životu i kako je na njih uticao tekst ove sadržine, kao i da ubuduće ne objavljuje tekstove kojima se vređa dostojanstvo pripadnika i pripadnica romske i bilo koje druge nacionalne manjine i podržavaju predrasude prema nacionalnim manjinama.

Imajući u vidu ulogu medija u kreiranju stavova javnosti, Praxis izražava nadu da će utvrđivanje diskriminacije u ovom slučaju doprineti podizanju svesti o zabranjenim postupanjima, ali i važnosti izveštavanja na način koji razvija svest o jednakosti nacionalnih manjina i time utiče na izmenu obrazaca, običaja i prakse koji uslovljavaju stereotipe, predrasude i diskriminaciju u odnosu na romsku nacionalnu manjinu.

Za više informacija, videti saopštenje: Utvrđena diskriminacija povodom teksta objavljenog u listu „Naše novine"
Preuzmite: Intervju Jasmine Miković, zamenice izvršne direktorke za Radio Beograd 1

Pročitano 22714 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action