Praxis Watch

sreda, 17. jul 2013.

OŠ „Đura Jakšić“ iz Kikinde diskriminisala romske učenice/ke

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila je, u postupku pokrenutom po pritužbi Praxisa, da je OŠ „Đura Jakšić“ iz Kikinde diskriminisala učenice/ke romske nacionalnosti ukidanjem romskog jezika sa elementima nacionalne kulture iz nastavnog programa za školsku 2012/2013.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je u svom mišljenju utvrdila da je, usled postojanja indicija da je devetnaestoro romske dece zainteresovano za izučavanje romskog jezika sa elementima nacionalne kulture, škola propustila da sprovede sopstveno anketiranje, posebno ako se ima u vidu da je prethodnih godina bila sprovođena nastava iz ovog izbornog predmeta. Nadalje u svom mišljenju poverenica je navela da je obrazovanje romske dece posebno značajno pitanje kom je neophodno posvetiti najveću moguću pažnju, te da je škola trebalo da bude posebno obazriva prilikom ukidanja tog izbornog predmeta.

Propustom škole da preduzme sve potrebne mere kako bi učenicima/cama bilo omogućeno da u školskoj 2012/2013 godini izučavaju romski jezik sa elementima nacionalne kulture, kao izborni predmet, izvršena je posredna diskriminacija zabranjena čl. 7, u vezi sa čl. 19. i 24. Zakona o zabrani diskriminacije.

Za više informacija videti saopštenje: Osnovna škola „Đura Jakšić“ iz Kikinde diskriminisala romske učenike i učenice u pristupu pravu na obrazovanje

Pročitano 9849 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action