Program statusnih i socioekonomskih prava

utorak, 6. novembar 2012.

Diskriminacija Roma koji stanuju u kontejnerskim naseljima formiranim nakon prinudnih iseljenja

Kontejnersko naseljeNevladina organizacija Praxis obaveštava javnost da je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila da je Gradska uprava grada Beograda diskriminisala Rome koji stanuju u kontejnerskim naseljima formiranim nakon prinudnih iseljenja neformalnih romskih naselja. Istovremeno, Poverenica je Gradskoj upravi dala preporuku da izmeni diskriminatorne odredbe ugovora o korišćenju mobilnih stambenih jedinica i kućnog reda koji obavezuje Rome u kontejnerskim naseljima.

Podsećanja radi, Praxis je u ime Koalicije protiv diskriminacije podneo pritužbu Poverenici za zaštitu ravnopravnosti zbog činjenice da je u kontejnerskim naseljima, u koja posle pojedinih prinudnih iseljenja neformalnih naselja Gradska uprava smešta Rome, uspostavljen pravni režim koji ne postoji ni u jednom drugom slučaju koji se odnosi na ostale kategorije stanovništva. Naime, Gradska uprava propisala je da u slučaju da Romi koji stanuju u kontejnerskim naseljima ne usvoje „pravila lepog ponašanja prema predstavnicima institucija grada Beograda“, zatim ne pokažu „aktivan odnos prema naporima Grada da se socijalizuju pojedinci i njihove porodice“ ili pak ukoliko „prime goste u kontejnerima u kojima stanuju“, oni ponovo mogu biti prinudno iseljeni iz smeštaja koji im je obezbeđen. Na osnovu ovih diskriminatornih odredbi, Gradska uprava iselila je 11 porodica (44 osobe).

Nesporno je da je Gradska uprava imala rezultate u povećanju broja romske dece iz kontejnerskih naseja koja idu u školu, broja Roma koji ostvaruju prava iz zdravstvene i socijalne zaštite. Isto tako, nesporno je da se integracija Roma u Beogradu ne može sprovoditi isključivo za stanovnike kontejnerskih naselja pretnjama prinudnim iseljenjima koje ne postoje ni za jednu drugu kategoriju stanovništva u Srbiji. Za sva ponašanja koja su sakncionisana iseljenjem iz kontejnerskih naselja, pravni poredak Republike Srbije ili je predvideo kaznene odredbe koje su znatno blaže od gradskih ili ih uopšte nije predvideo.

Kako je prema Opštim komentarima Komiteta UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava jedan od aspekata prava na adekvatno stanovanje pravna sigurnost stanovanja, smatramo da je utvrđenjem Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, da se Romima u kontejnerskim naseljima nameću diskriminatorne obaveze na osnovu kojih mogu biti iseljeni, poslat jasan signal da se iseljenja neformalnih romskih naselja ne sprovode u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je utvrdila da odredbe ugovora o korišćenju mobilnih stambenih jedinica, kućnog reda i upozorenja uz kućni red predstavljaju akte diskriminacije Roma i da Gradska uprava u roku od 30 dana od dana prijema preporuke treba da promeni diskriminatorne odredbe.

Očekujemo da će Gradska uprava postupiti po mišljenju i preporuci Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, te da će nakon toga svim porodicama koje su iseljene iz kontejnerskih naselja na osnovu diskriminatornih odredbi nadoknaditi štetu i uputiti izvinjenje.

Još jednom pozivamo vlasti Republike Srbije da hitno obustave praksu prinudnih iseljenja neformalnih romskih naselja i da se uspostavi pravni okvir koji će regulisati iseljenja u skladu sa odredabama međunarodnih ugovora koji obavezuju Republiku Srbiju.

Preuzmite: Pritužba Poverenici za zaštitu ravnopravnosti 
Preuzmite: Dopuna Pritužbe Poverenici za zaštitu ravnopravnosti
Preuzmite: Mišljenje Poverenice za zaštittu ravnopravnosti
Preuzmite: Ugovor o korišćenju mobilnih stambenih jedinica
Preuzmite: Upozorenje

Pročitano 14626 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action