Program statusnih i socioekonomskih prava

petak, 2. oktobar 2020.

Održana druga po redu motivaciona radionica namenjena osnaživanju Roma i Romkinja za aktivnije učešće na tržištu rada u Kraljevu


24. septembra 2020. godine, realizovana je, druga po redu, motivaciona radionica u okviru projekta „Unapređenje položaja Roma i Romkinja na tržištu rada u Kraljevu“, koji Grad Kraljevo sprovodi u partnerstvu sa nevladinom organizacijom Praxis. Ovaj projekat se realizuje u sklopu grant šeme programa "Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma", koji finansira Evropska unija i sprovodi Stalna konferencija gradova i opština. Cilj radionica je da doprinesu unapređenju socijalnog i ekonomskog položaja romske populacije u Kraljevu, kroz poboljšanje uslova za zapošljavanje podizanjem stručnih kompetencija i konkurentnosti na tržištu radne snage i suzbijanjem diskriminacije u oblasti zapošljavanja Roma i Romkinja.

Na radionici je učestvovalo 20 nezaposlenih lica romske nacionalnosti koja su dobila priliku da se informišu kada je reč pravima u oblasti rada i zapošljavanja podrazumevajući pod tim i mere aktivne politike zapošljavanja koje se odnose na pojedine osetljive društvene grupe. Zahvaljujući saradnji sa ključnim akterima na loklanom nivou, predstavnica Nacionalne službe za zapošljavanje je uzela učešće na radionici i tom prilikom predstavila aktivnosti koje služba sprovodi, a koje doprinose poboljšanju položaja romske nacionalne manjine na tržištu rada.

Na samom početku, prisutni su upoznati sa ciljem realizacije radionice, kao i sa ciljevima i aktivnostima projekta. Učesnici su dobili osnovne informacije o sadržini prava na rad i o značaju aktivne uloge pojedinca u procesu traženja zaposlenja, o mogućnostima i dostupnim resursima u pogledu podizanja i unapređenja stručnih kompetencija, znanja i veština. Značajna pažnja tokom uvodnog obraćanja je posvećena pojmu diskriminacije u oblasti rada i zapošljavanja, kao i mehanizmima zaštite. Posebno je naglašeno da je diskriminacija zabranjena i da učesnici, ukoliko se osećaju diskriminisanim, mogu da se obrate nadležnim institucijama u cilju zaštite prava na ravnopravnost. Uvodni deo radionice je uglavnom bio posvećen iskustvima učesnika u pogledu diskriminacije. Učesnici smatraju da je diskriminacija u oblasti zapošljavanja veoma prisutna i da je osnov najčešće pripadnost romskoj nacionalnoj manjini. Pored toga, učesnici su ukazali da ne veruju u institucionalnu zaštitu, kao i da ne znaju za postojanje nezavisnih institucija, poput Poverenice za zaštitu ravnopravnosti ili Zaštitnika građana, niti im je poznat mandat i uloga ovih institucija.

Potom, predstavnica Nacionalne službe za zapošljavanje je predstavila mere, koje se sprovode u cilju podsticanja zapošljavanja osetljivih grupa, poput subvencija za zapošljavanje i samozapošljavanje, kao i programa prekvalifikacija i dokvalifikacija. Predočeni su i programi javnih radova, kao i program funkcionalnog osnovnog obrazovanja, koje predstavlja uslov za sticanje dodatnih kvalifikacija i poboljšanja konkurentnosti na tržištu rada. Takođe istaknut je značaj odnosno neophodnost prijave na evidenciju nezaposlenih lica.

Osim navedenog, predstavnica NSZ je pozvala učesnika da najpre nauče da napišu radnu biografiju i istom prilikom pokazala je primer radne biografije, i objasnila je šta bi jedna radna biografija morala da sadrži. Takođe je skrenula pažnju učesnicima da time što imaju radnu biografiju, povećavaju mogućnost da se zaposle. Kao i u različitim drugim prilikama, i prilikom sastavljanja radne biografije nezaposleni mogu dobiti podršku od svog savetnika za zapošljavanje u NSZ.

Učesnici su tokom radionice ukazali na pojavu “zapošljavanja preko veze”, naročito u vezi sa učešćem u programu javnih radova. Istakli su da, zbog ovakvih pojava, često gube nadu da će pronaći posao. Jedna učesnica je navela da je aplicirala za posao više puta i da nikada nije dobila odgovor. „Svuda ima diskriminacije za posao“, dodala je.

Prisutnima je rečeno da se za svaki vid podrške u procesu traženja posla mogu obratiti svom savetniku u NSZ, kao i da je posebno važno da budu u stalnom kontaktu sa savetnikom. Osim toga, učesnicima je još jednom skrenuta pažnja na važnost njihove aktivne uloge u poboljšanju sopstvenog položaja na tržištu radne snage podrazumevajući pod tim učešće u programima koji su namenjeni podsticanju zapošljavanja. Ukoliko smatraju da su žrtve diskriminacije ili se osećaju diskriminisanim, učesnici su pozvani da se pritužbe Poverenici za zaštitu ravnopravnosti, a ukoliko im je u vezi sa tim potrebna podrška mogu se uvek obratiti Praxisu.

Pročitano 6555 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action