Program statusnih i socioekonomskih prava

petak, 3. april 2020.

APEL VLADI REPUBLIKE SRBIJE: HITNO JE POTREBNA POMOĆ U HRANI ZA NAJUGROŽENIJE

Nevladina organizacija Praxis apeluje na Vladu Republike Srbije da preduzme hitne mere koje bi omogućile da najsiromašniji građani imaju pristup narodnim kuhinjama, paketima hrane i sredstava za ličnu higijenu u svojim lokalnim sredinama, iako ne poseduju lične dokumente (nemaju ličnu kartu ili prijavljeno prebivalište tamo gde faktički žive, nemaju izvod iz matične knjige rođenih ili uverenje o državljanstvu).

Od izbijanja epidemije izazvane virusom COVID-19 i uvođenja vanrednog stanja, najsiromašniji građani suočavaju se sa problemima koji ozbiljno dovode u pitanje njihovu golu egzistenciju. U najtežoj situaciji nalaze se pripadnici romske nacionalne manjine, koji i inače spadaju među najsiromašnije i najmarginalizovanije slojeve stanovništva, ali su, među njima, posebno ugrožene osobe bez ličnih dokumenata kojih je u Srbiji i dalje nemali broj.

Usled trenutnog stanja, u gradovima i opštinama u Republici Srbiji pruža se pomoć u hrani i sredstvima za higijenu ugroženim kategorijama stanovništva: penzionerima sa malim primanjima, licima starijim od 65 godina, korisnicima novčane socijalne pomoći, itd.

Ipak, pristup narodnoj kuhinji, dobijanje jednokratne novčane pomoći, paketa pomoći u hrani i higijenskih paketa uskraćeni su licima koja ne poseduju lična dokumenta ili nemaju prijavljeno prebivalište u mestu gde faktički žive, jer su ona nevidljiva za sistem. Zbog neposedovanja ličnih dokumenata, ova lica ne mogu da ostvaruju osnovna socio-ekonomska prava, jer ne mogu biti evidentirana kao korisnici usluga. Aktuelna raspodela pomoći odvija se prema raspoloživim evidencijama lokalnih organa uprave ili evidenciji Centra za socijalni rad, iz kojih su, zbog neposedovanja dokumenata i nemogućnosti prijave prebivališta, ova lica isključena.

Naglašavamo da ova lica žive na marginama društva, u neformalnim naseljima, bez vode i kanalizacije, u dubokom siromaštvu. Stopa nezaposlenosti među Romima je izuzetno visoka. Najčešće su izdržavali svoje porodice radeći sezonske, povremene i nekvalifikovane fizičke poslove, po pravilu u sivoj zoni i bez obezbeđenih radnih prava, i sakupljanjem sekundarnih sirovina. Nakon izbijanja epidemije i uvođenja vanrednog stanja ostali su bez ikakvih prihoda, kako zbog drastično smanjene ponude poslova kojima su se inače bavili, tako i zbog ograničenja mogućnosti kretanja i straha od infekcije virusom korona. Time su ostali i bez sredstava za najosnovnije životne potrebe, što će neminovno dovesti do gladi, pada imuniteta i bolesti, a posledično i do povećanog rizika od oboljevanja od virusa korona. Građani koji su silom prilika prinuđeni da nastave sa sakupljanjem sekundarnih sirovina, svakodnevnim izlaskom na ulice izloženi su riziku od zaraze i nevoljno ugrožavaju i javno zdravlje.

Stoga apelujemo na Vladu Republike Srbije da preduzme hitne mere, kako bi se licima koja ne poseduju lična dokumenta i ne nalaze se u evidencijama lokalnih organa uprave i centara za socijalni rad, omogućilo da dobijaju obroke u narodnim kuhinjama, pakete pomoći u hrani i sredstvima za higijenu u sredinama u kojima faktički žive.

Pročitano 11555 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action