Migracije

četvrtak, 26. novembar 2015.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti zaključila da Večernje novosti nisu diskriminisale tražioce azila, izbeglice i migrante

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je, postupajući po pritužbi Praxisa, zaključila da u članku „Azilanti za Evropu i obrve čupaju”, koji je dnevni list Večernje novosti objavio 6.8.2015. godine, nema povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije.

Pozivajući se na domaće i međunarodno zakonodavstvo, Praxis je ukazao da sporni tekst doprinosi širenju straha, stvaranju neprijateljskog okruženja i produbljivanju socijalne distance građana prema tražiocima azila, izbeglicama i migrantima koji su trenutno jedna od najosetljivijih grupa u Srbiji. Stvaranje predrasude da svi migranti imaju velike količine novca ne doprinosi razumevanju njihove teške situacije, kao ni stav novinara da su izbeglice „narušile sve lepote ovog dela grada”, kao i da „prizor koji će dočekivati posetioce Beograda kad iskorače iz autobusa ili voza nije prijatan“ zbog prisustva izbeglica u neposrednoj blizini autobuske, odnosno železničke stanice.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je stava da se tekst u najvećem delu sastoji od citiranih izjava preduzetnika i zaposlenih koji pružaju usluge. „Autorka teksta je prenela i citirala izjave, odnosno mišljenja i zapažanja osoba koje su došle u susret sa izbeglicama kao mušterijama i stoga odgovornost novinara/urednika za izjave koje je dalo neko drugo lice nije opravdana...”. U zaključku, poverenica se, između ostalog, poziva na međunarodne izvore i praksu i posebno navodi jurisprudenciju Evropskog suda za ljudska prava iz koje proizlazi da ograničenja slobode izražavanja ne smeju biti takva da „obeshrabre otvorenu raspravu o stvarima od javnog interesa”.

Uprkos stavu Poverenice da u spornom tekstu nije došlo do povrede Zakona o zabrani diskriminacije, Praxis smatra da odgovornost medija ne može biti isključena niti umanjena činjenicom da su u tekstu „samo” preneti stavovi trećih lica. Odsustvo osude na pisanje Večerenjih novosti predstavlja još jednu propuštenu priliku da se jasno ukaže na odgovornost medija prilikom izveštavanja.

Pročitano 6299 puta
  • 1
  • 2
  • 3

Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji

Problemi IRL u pristupu imovinskim pravima na Kosovu - u 7 slika

Zaštita prava interno raseljenih lica - u očekivanju trajnog rešenja

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action