Diskriminacija

četvrtak, 18. mart 2010.

Inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti čl. 85, st. 1 Zakona o Ustavnom sudu

Advokatska kancelarije Mikijelj, Janković & Bogdanović, Beogradski centar za ljudska prava i Praxis, 15. maja 2009. godine podneli su  Ustavnom sudu Republike Srbije Inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti čl. 85, st. 1 Zakona o Ustavnom sudu.

Inicijativom se ukazuje na to da je navedena odredba neustavna u delu u kome propisuje da ustavna žalba mora da sadrži jedinstveni matični broj građana (JMBG). Time se na neustavan način ograničavaju pravo na ustavnu žalbu, pravo na sudsku zaštitu u slučaju kršenja ljudskih prava, kao i pravo na jednaku zaštitu prava, a krši se i ustavna zabrana diskriminacije.


Na sednici održanoj 10.09.2009. godine, Ustavni sud Srbije dostavio je Narodnoj skupštini na mišljenje Inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 85. stav 1. Zakona o ustavnom sudu.

Na 11. redovnoj sednici Ustavnog suda, održanoj 18. marta 2010. godine,  u predmetu ocene ustavnosti zakona i ocene ustavnosti i zakonitosti drugih propisa republičkih organa, Ustavni sud nije prihvatio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 85. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", broj 109/07), koju su podneli advokatska kancelarije Mikijelj, Janković & Bogdanović, Beogradski centar za ljudska prava i Praxis. Ustavni sud je ocenio da je propisivanje podatka o jedinstvenom matičnom broju građana kao obaveznog elementa sadržine ustavne žalbe, zasnovano na odredbi člana 175 Ustava prema kojoj se postupak pred Ustavnim sudom uređuje zakonom, a da ne sadrži povrede načela zabrane diskriminacije iz člana 21 Ustava i  prava  na jednaku zaštitu prava i na pravno sredstvo zajemčenih odredbama člana 36 Ustava,  budući da se propisana obaveza  odnosi na sve građane Republike Srbije, koji u smislu  odredaba Zakona o jedinstvenom matičnom broju građana i Zakona o ličnoj karti obavezno imaju jedinstveni matični broj, a ne ograničava niti uslovljava pravo na podnošenje ustavne žalbe licima koja  tu identifikacionu oznaku nemaju,  iz razloga što  nisu obuhvaćena navedenom  obavezom utvrđenom zakonima Republike Srbije. (predmet IUz-106/09).

 

Preuzmite dokument: Inicijativa

Preuzmite dokument: Odluka Ustavnog suda

Pročitano 9781 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action