Prava deteta

četvrtak, 7. maj 2015.

Praxis na Generalnoj skupštini Eurochild-a

U periodu od 23-24. aprila 2015. godine, u Briselu su održani Generalna skupština evropske mreže za prava deteta Eurochild i Forum za politike. Mrežu organizacija za decu Srbije – MODS predstavljala je Jasmina Miković iz Praxisa, članica Upravnog odbora MODS-a.

Na Generalnoj skupštini predstavljeni su izveštaji o aktivnostima, među kojima je i Godišni izveštaj Eurochild-a za 2014, zatim finansijsko poslovanje i razmatrano je članstvo pojedinih organizacija i mreža u Eurochild-u (prijem novih članova i isključenja).

Nakon Generalne skupštine održan je Forum za politike, koji je pružio mogućnost članovima da razgovaraju i diskutuju o ostvarivanju glavnog cilja Eurochild-a da prava deteta i dobrobit dece budu u centru kreiranja politika. Tom prilikom, brojne organizacije koje se bave pravima deteta imale su priliku da razgovaraju u kom pravcu je potrebno zajednički zagovarati na evropskom nivou u cilju unapređenja položaja dece. Jedna od glavnih tema diskusije bila je i potreba da se razvije dinamično partnerstvo sa drugim organizacijama koje se bave pravima deteta, kao što su Evropska mreža ombudsmana za decu i Savet Evrope.

Ujedno je preko 130 organizacija koje se bave pravima deteta izrazilo zabrinutost zbog nedostatka političke volje u Evropi da deca budu u centru kreiranja politika, a posebno uzimajući u obzir izazove koji utiču na život dece širom Evrope, počevši od mera štednji u oblasti obrazovanja, zdravlja i socijalne zaštite, rastuće diskriminacije i propusta da se zaštite deca migranti i izbeglice.

Godinu dana od izbora u Evropskom parlamentu i šest meseci nakon uspostavljanja nove Evropske komisije, obeshrabruje nedostatatak volje nove Evropske komisije da ulaže u decu, što je očigledno zbog odsustva dece na listi od 10 prioriteta Evropske komisije. Posebno je alarmantno da postoji slaba posvećenost smanjenju siromaštva i socijalnoj inkluziji, kao i nedostatak implementacije Preporuke o ulaganju u decu Evropske komisije, koja je najbolja moguća kompilacija akcija za zemlje članice EU u borbi protiv siromaštva i isključenosti dece i promovisanju dobrobiti dece.

Poslednjeg dana događaja, članice Eurochild-a su objavile zajednički stav, pozivajući evropske institucije i vlade da ulože održive napore u balansiranju ekonomskih i socijalnih ciljeva. Istaknuto je da je jedini način da se razviju inkluzivna, bezbedna i prosperitetna društva, kroz davanje prioriteta ulaganju u decu i porodicu, osvrćući se na sve aspekte odrastanja dece.

Na kraju, Sekretarijat Eurochild-a je predstavio novi vizuelni identitet, koji obuhvata raznolikost članica Eurochild-a i cilj da se razvije društvo u kom deca rastu zdrava, srećna, sigurna i poštovana kao individue.

Videti vest na sajtu MODS-a.

Pročitano 19241 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action