Praxis Watch

sreda, 5. novembar 2014.

Molba za pružanje pomoći stanovnicima neformalnog naselja „Čukarička šuma“

Krajem oktobra 2014. godine, građani/ke naselja Čukarička padina organizovali su protest protiv stanovnika/ca obližnjeg neformalnog naselja „Čukarička šuma“, jer ih „svakodnevno ugrožava kancerogeni dim, koji potiče od paljenja sekundarnih sirovina u tom naselju“. U ovom neformalnom naselju, u improvizovanim stambenim objektima bez ikakve infrastrukture, žive Romi i Romkinje, uglavnom interno raseljena lica sa Kosova. Ovo je bio jedan u nizu protesta diskriminatorne prirode koji vode širenju netrpeljivosti i mržnje, i ugrožavaju bezbednosti romskog stanovništva.

Tim povodom, Praxis je, uz podršku SKRUG-a i Mreže organizacija za decu Srbije - MODS, uputio molbu Komesarijatu za izbeglice i migracije da  preduzme aktivnosti u okviru svoje nadležnosti i da u saradnji sa relevantnim institucijama, osigura rešavanje stambenog pitanja stanovnika neformalnog naselja “Čukarička šuma”, a da kao najurgentnije obezbedi da im se uputi pomoć u vidu dodele drva za ogrev.

U vezi sa molbom da se pruži pomoć u vidu dodele drva za ogrev, Komesarijat je naveo da je javni poziv za dodelu sredstava za nabavku bio objavljen na sajtu Gradske opštine Čukarica i oglasnim tablama opštine i mesnih zajednica, ali da se niko od stanovnika naselja nije prijavio za pomoć. Jasno je da stanovnici nisu bili upoznati sa oglasom, te da iz tog razloga nisu aplicirali za pomoć. U vezi sa pronalaženjem trajnog i održivog rešenja za pitanje stanovanja, Komesarijat nas je obavestio da je inicirao sastanak nadležnih službi opštine Čukarica i Grada Beograda. Na tom sastanku je dogovoreno da Grad Beograd donese plan zatvaranja neformalnih centara na teritoriji Grada i u skladu s tim „preduzme odgovarajuće aktivnosti“.

Ostaje otvoreno pitanje kada će nadležni organi preduzeti konkretne mere i aktivnosti. 

Za više informacija, videti saopštenje: Molba za urgentno pružanje pomoći stanovnicima neformalnog naselja „Čukarička šuma“

Pročitano 31363 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action