Stanovanje

sreda, 5. novembar 2014.

Molba za urgentno pružanje pomoći stanovnicima neformalnog naselja „Čukarička šuma“

Dana 4. novembra 2014. godine, Praxis je, uz podršku SKRUG-a, koji okuplja 72 organizacije civilnog društva, i Mreže organizacija za decu Srbije, koja okuplja 95 organizacija civilnog društva, uputio molbu Komesarijatu za izbeglice i migracije za urgentno pružanje pomoći stanovnicima neformalnog naselja „Čukarička šuma“ u vidu dodele materijala za ogrev.

Povod za obraćanje je nedavni protest koji su građani/ke naselja Čukarička padina organizovali protiv stanovnika/ca obližnjeg neformalnog naselja „Čukarička šuma“, zbog „problema koji imaju sa stanovnicima neformalnog naselja“, jer ih svakodnevno ugrožava kancerogeni dim, koji potiče od paljenja guma, kablova i drugih sekundarnih sirovina u tom naselju.

Nažalost, svedoci smo široko rasprostranjene diskriminacije prema Romima i Romkinjama, kao i brojnih incidenata koji su obeležili protekli period. Posebno ističemo nasilje i rasističke napade na stanovnike/ce u Resniku i Kamendinu, na koje je Praxis reagovao zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva. Imajući to u vidu, izražavamo zabrinutost za stanovnike/ce naselja „Čukarička šuma“, jer proteste smatramo ozbiljnom pretnjom ugrožavanja mira i bezbednosti stanovnika/ca naselja.

Praxis je u više navrata, samostalno i u prisustvu brojnih delegacija, obilazio predmetno naselje u cilju pružanja besplatne pravne pomoći stanovnicima naselja u postupcima koji se tiču ostvarivanja statusnih i socioekonomskih prava, tako da uvid u stanje na terenu ima kako sa aspekta pristupa pravima, tako i u pogledu životnih uslova stanovnika naselja.

U neformalnom naselju „Čukarička šuma“ žive Romi i Romkinje, uglavnom interno raseljena lica sa Kosova. U vezi sa problemom koji stanovnici/ce ovog naselja imaju usled nedostatka drva za ogrev Praxis se obraćao prošle godine Komesarijatu za izbeglice i migracije, kao i Gradskoj opštini Čukarica. Povodom Praxisovog zahteva za pristup informacijama od javnog značaja u kome je traženo da se dostave podaci o vrsti pomoći, a posebno materijalu za ogrev, koju je od 2006. godine Komesarijat pružio stanovnicima naselja „Čukarička šuma“, Komesarijat za izbeglice i migracije je dopisom odgovorio da u periodu od 2010. do 2013. godine „stanovnicima navedenog naselja nije dodeljivana pomoć pri kupovini drva za ogrev“, a u narednom dopisu da u periodu od 2006. do 2009. Gradskoj opštini Čukarica „nisu prenošena sredstva za pomoć pri kupovini drva za ogrev“.

Nekoliko stotina interno raseljenih lica sa Kosova u ovom naselju živi već 15 godina, i to u improvizovanim stambenim objektima bez ikakve infrastrukture, u uslovima koji se mogu opisati kao krajnje nehumani. Gotovo bez izuzetka, reč je o nezaposlenim osobama, značajan broj njih još uvek nije uspeo da pribavi potrebna lična dokumenta, a najčešće žive isključivo od sakupljanja sekundarnih sirovina i naprosto nemaju sredstava za kupovinu standardnog materijala za ogrev. Nakon 15 godina još uvek ne postoji naznaka za pronalaženje trajnog i održivog stambenog rešenja za ova lica. Iako građani koji protestuju ističu da je zbog kancerogenog dima ugroženo njihovo zdravlje i zdravlje njihove dece, očigledno je da zapravo najviše trpi zdravlje stanovnika samog naselja „Čukarička šuma“, među kojima je veliki broj dece, a od kojih mnogi uopšte i ne poseduju zdravstvene knjižice.

Svesni smo činjenice da je za rešavanje problema stanovnika/ca neformalnog naselja „Čukarička šuma“ i pronalaženje trajnog i održivog rešenja za pitanje stanovanja neophodno uključivanje svih relevantnih aktera. Zbog toga smo se obratili Komesarijatu za izbeglice i migracije sa molbom da preduzme mere i aktivnosti u okviru svoje nadležnosti i da u saradnji sa relevantnim institucijama i državnim organima osigura da rešavanje stambenog pitanja stanovnika ovog naselja u najskorije vreme dođe na dnevni red, a da kao najurgentnije obezbedi da im se uputi pomoć u vidu dodele drva za ogrev.

Pročitano 38412 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action