Praxis Watch

ponedeljak, 31. mart 2014.

Korisnici privremene naknade moraju da se javljaju NSZ-u jednom mesečno

Uputstvo Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) o rokovima i načinu javljanja korisnika privremene naknade NSZ-u od 3. marta 2014. godine propisuje obavezu javljanja korisnika filijalama NSZ-a jednom mesečno, osim u slučaju korisnika sa područja opština Gora i Prizren, koji su dužni da se javljaju svakih 45 dana.

Prilikom javljanja, korisnik je u obavezi da na uvid priloži ličnu kartu ili neki drugi identifikacioni dokument i radnu knjižicu. Ukoliko se korisnici ne budu javljali filijalama NSZ-a u propisanim rokovima ili ako ne poseduju pomenute dokumente, biće izbrisani sa evidencije korisnika i biće im obustavljena isplata privremene naknade.

Donošenjem takvog akta ugroženo je pravo na dobijanje privremene naknade korisnicima kojima su radne knjižice ostale na Kosovu, ali i svima koji iz drugih razloga više ne poseduju radne knjižice, a nisu izvadili duplikate. Naime, Pravilnikom o radnoj knjižici propisano je da se radne knjižice izdaju prema mestu prebivališta. Imajući u vidu da je Uputstvom NSZ-a propisano da u slučaju da korisnici prilikom javljanja nemaju radnu knjižicu, NSZ im ostavlja dodatni rok od samo tri dana, kao i činjenicu da mnogim interno raseljenim licima put do mesta prebivališta može da predstavlja finansijski i bezbednosni problem, očigledno je da takvo uputstvo može lako da dovede do toga da znatan broj korisnika privremene naknade bude izbrisan sa evidencije korisnika.

U cilju prevazilaženja problema, u Kraljevu je održan sastanak predstavnika NSZ-a i Kancelarije za KiM, na kome je dogovoreno da službenik NSZ-a evidentira interno raseljena lica koja nisu u mogućnosti da pribave radne knjižice i da potom kontaktira osobe koje rade u opštinama na Kosovu na izdavanju radnih knjižica, kako korisnici ne bi morali lično da putuju na Kosovo. Ipak, za sada nije poznato da li su još u nekom mestu u Srbiji nadležne institucije prepoznale problem i preduzele neke aktivnosti u cilju njegovog rešavanja.

Pročitano 16362 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action