Praxis Watch

sreda, 29. maj 2013.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu ukinuo obroke u Narodnoj kuhinji delu stanovnika kontejnerskih naselja

Prema informacijama dobijenim od stanovnika pojedinih kontejnerskih naselja u Beogradu, Sekretarijat za socijalnu zaštitu ukinuo je obroke u Narodnoj kuhinji za stanovnike naselja Makiš 2, Jabučki rit i Barajevo i delu stanovnika kontejnerskog naselja u Malom Leskovcu. Prema informacijama koje je dobio Dečji romski centar hrana će biti ukinuta i u naselju Kijevo od 1. juna 2013. godine.

Tim povodom, Sekretarijat za socijalnu zaštitu je obavestio stanovnike kontejnerskih naselja da se obrate Gradskom centru za socijalni rad kako bi “legalno” ostvarili pravo na novčanu pomoć i Narodnu kuhinju.

Takvim postupanjem Sekretarijata najviše su pogođena lica koja nemaju regulisan status, odnosno ne poseduju identifikacione dokumente, uzimajući u obzir da je procedura za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć komplikovana i duga (zahteva se prilaganje brojnih dokaza, postupak traje u proseku najmanje 4 do 6 meseci).

Za više informacija videti saopštenje: Grad Beograd ukinuo ishranu u Narodnoj kuhinji delu stanovnika kontejnerskih naselja

Pročitano 12804 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action