Praxis Watch

utorak, 7. maj 2013.

Usvojeni posebni protokoli o postupanju u slučajevima nasilja nad ženama

Više od godinu dana nakon usvajanja Opšteg protokola o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima, koji je vlada Republike Srbije usvojila u novembru 2011. godine, doneti su i preostali posebni protokoli. Ministrastvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja su izradili i usvojili posebne protokole u kojima su date smernice za postupanje profesionalki/profesionalaca u sistemu zaštite žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima. Usvajanjem protokola počela je realizacija ciljeva ranije usvojene Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima, a koji su predviđeni u okviru treće strateške oblasti posvećene unapređenju multisektorske saradnje i podizanje kapaciteta organa i specijalizovanih službi.

Očekuje se da će usvajanje opšteg i posebnih protokola, a pre svega njihova primena, značajno da unaprede institucionalni sistem zaštite žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima.

Videti:
Poseban protokol Ministarstva unutrašnjih poslova, Poseban protokol Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike, Poseban protokol Ministarstva zdravlja, Poseban protokol Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Opšti protokol o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima

Pročitano 12136 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action