Diskriminacija

četvrtak, 7. decembar 2023.

Na konferenciji predstavljen češki model i i uloga čeških nevladinih organizacija u sistemu zaštite žrtava nasilja u porodici

U okviru konferencije koja je održana 6. decembra 2023. godine u Hotelu Prag u Beogradu na temu nasilja u porodici, predstavljen je model zaštite žrtava nasilja u porodici, odnosno uloga čeških nevladinih organizacija u sistemu zaštite žrtava nasilja u porodici u Republici Češkoj.

Učesnici konferencije imali su priliku da se upoznaju sa rezultatima dosadašnjih aktivnosti u okviru projekta „Promovisanje alata u prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici u Srbiji“, koji sprovodi Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva uz podršku Praxisa kao lokalnog partnera. Istovremeno, napravljen je poseban osvrt na dvodnevnu radionicu i studijske posete Republici Češkoj koje su omogućile razmenu iskustava i znanja između relevantnih aktera u sistemu zaštite od nasilja u porodici u Republici Srbiji i Republici Češkoj.

Tokom konferencije, predstavljena je uloga čeških nevladinih organizacija u pružanju pomoći žrtvama nasilja u porodici, obuhvatajući pravni okvir, saradnju sa policijom, pružanje usluga, kao i modele finansiranja. Pored toga, učesnici su se detaljnije informisali o određenim psihološkim aspektima nasilja u porodici.

Posebno je istaknuto da je zahvaljujući uključivanju nevladinih organizacija u sistem socijalnih usluga, Republika Češka zapravo uspela da uštedi sredstva, jer se pokazalo da je ovaj sistem finansiranja povoljniji od potpunog finansiranja od strane države. Kao rezultat, postignut je viši kvalitet usluga uz manje finansiranje od strane države. Sa 120.000 zaposlenih u sistemu socijalnih usluga, Češka je postavila standard koji još uvek nije dostižan u mnogim zemljama.

„Najveća razlika između Republike Češke i Republike Srbije, kada je u pitanju praksa koja se odnosi na pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama nasilja u porodici, je u jednostavnoj činjenici da smo mi u Republici Češkoj stvorili održiv sistem od 17 specijalizovanih interventnih centara širom zemlje u kojima socijalni radnici, psiholozi i pravnici rade isključivo na ovoj temi, čime se jača posvećenost kvalitetnoj i dugorošnoj brizi za žrtve nasilja u porodici”, rekao je Miroslav Dvoržak, direktor organizacije Poradna koja je sprovodila projekat.

Skupu su prisustvovali ambasador Republike Češke u Republici Srbiji, Inž. Tomaša Kuchta, kao i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, tužilaštava, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, centara za socijalni rad, pružaoci besplatne pravne pomoći, te predstavnici drugih državnih institucija i organizacija civilnog društva.

Projekat „Promovisanje alata u prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici u Srbiji“ je finansiran uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Republike Češke putem Programa promocije tranzicije, uz kofinansiranje od strane organizacije Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva.

 

 

Pročitano 1393 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action