Praxis Watch

četvrtak, 4. april 2013.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti izdala preporuku za otklanjanje segregacije romske dece u OŠ „Petar Tasić“ u Leskovcu

Povodom pritužbe koju je Praxis podneo zbog diskriminacije, odnosno segregacije romske dece u OŠ „Petar Tasić“ u Leskovcu  protiv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, Uprave za društvene delatnosti Gradske uprave grada Leskovca i navedene škole, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti donela je mišljenje sa preporukom, dana 11.03.2013. godine. Poverenica nije utvrdila diskriminaciju, ali je preporukom naložila odgovornim subjektima da zajedničkim aktivnostima i u saradnji sa predstavnicima civilnog društva, bez odlaganja, preduzmu sve mere i aktivnosti iz svoje nadležnosti, u cilju rešavanja problema segregacije, tj. prevelikog broja romske dece u odnosu na ostalu decu u OŠ „Petar Tasić“ u Leskovcu, kao i da u roku od 30 dana obaveste poverenicu o preduzetim i planiranim merama radi sprovođenja preporuke.

Diskriminacija na koju je ukazano u pritužbi posledica je činjenice da od 2011. godine isključivo deca romske nacionalnosti pohađaju OŠ „Petar Tasić“. U periodu primene tzv. „teritorijalnog principa“, odnosno obaveze roditelja da decu upisuju u najbližu školu prema mestu stanovanja, u školi je postojala mešovita struktura đaka, ali je ukidanje tog principa dovelo do stvaranja čiste romske vaspitno-obrazovne ustanove.

Pročitano 20145 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action