Praxis Watch

ponedeljak, 28. januar 2013.

Ustavni sud pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti i nesaglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba člana 85. stav 1 i čl. 494. do 505. Zakona o parničnom postupku

Nakon podnošenja inicijative zа оcеnu sаglаsnоsti pojedinih odredbi Zаkоnа о pаrničnоm pоstupku (ZPP) sа Ustаvоm, оpštеprihvаćеnim prаvilimа mеđunаrоdnоg prаvа i potvrđenim međunarodnim ugovorom - Еvrоpskоm kоnvеnciјоm zа zаštitu lјudskih prаvа i оsnоvnih slоbоdа, koju je podnela Koalicija za pristup pravdi, Ustavni sud je doneo rešenje kojim se pokreće postupak za utvrđivanje neustavnosti i nesaglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredaba ZPP-a.

Dana 24. januara 2012. godine, Koalicija za pristup pravdi podnela je inicijativu za ocenu ustavnosti čl. 85, 170, 193, 499. i 500. ZPP-a. Ustavni sud pokrenuo je postupak za utvrđivanje neustavnosti člana 85. stav 1 koji ograničava pravo na pristup sudu građanima koji nemaju sredstava za plaćanje advokatskih usluga. Izmenu ove odredbe je u septembru 2011. godine, tokom postupka za donošenje Zakona o parničnom postupku, podržalo 67 nevladinih organizacija, Zaštitnik građana, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Društvo sudija Srbije. Pored toga, Ustavni sud je pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti Glave XXXVI Zakona o parničnom postupku, kojom je regulisan postupak za zaštitu kolektivnih prava i interesa građana.

U preostalom delu, koji se odnosi na čl. 170. i 193. ZPP-a, inicijativa za ocenu ustavnosti je odbačena.

Koalicija za pristup pravdi je neformalno okupljanje organizacija za zaštitu ljudskih prava koju čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih za ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Praxis i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda.


Videti saopštenje o podnetoj inicijativi ovde

Pročitano 11770 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action