Pristup pravdi

utorak, 24. januar 2012.

Podneta Inicijativa za ocenu ustavnosti pojedinih odredbi Zakona o parničnom postupku

Koalicija za pristup pravdi (Koalicija) podnela je 24. januara Inicijativu za ocenu ustavnosti nedavno usvojenog Zakona o parničnom postupku, čija primena počinje 1. februara 2012. godine, a kojim se, kako se u Inicijativi navodi, ograničava pristup pravdi i preti represijom slobodnom mišljenju, delovanju i kritičkoj reči. Zbog mogućnosti nastupanja neotklonjive štete po građane Srbije, podnosioci Inicijative predložili su Ustavnom sudu obustavu primene osporenih odredbi do donošenja odluke o njihovoj saglasnosti sa Ustavom i ratifikovanim međunarodnim dokumentima.

Inicijativa za ocenu ustavnosti podneta je u odnosu na članove 85, 170, 193, 499 i 500. Ove odredbe odnose se na obavezno advokatsko zastupanje u parničnim postupcima, položaj Republike Srbije kao tužene strane i postupak za zaštitu kolektivnih prava i interesa.

Koaliciju za pristup pravdi čine Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, CHRIS – mreža odbora za ljudska prava u Srbiji, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih za ljudska prava, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Praxis.

Preuzmite dokument: Inicijativa za ocenjivanje ustavnosti članova 85, 170, 193, 499 i 500 Zakona o parničnom postupku

Pročitano 30635 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action