Praxis Watch

utorak, 6. novembar 2012.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila da su Romi iseljeni iz Belvila diskriminisani

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila je diskiriminatorski odnos prema Romima naseljenim u kontejnerskim naseljima formiranim nakon iseljenja neformalnog romskog naselja Belvil u Beogradu.

Takva reakcija Poverenice usledila je po pritužbi koju je Praxis u ime Koalicije protiv diksriminacije podneo Poverenici zbog pravnog režima koji se uspostavlja u kontejnerskim naseljima u koja Gradska uprava grada Beograda smešta Rome iseljene iz pojedinih neformalnih naselja.

Zapravo, Gradska uprava je Rome koji žive u kontejnerskim naseljima uslovila lepim ponašanjem prema predstavnicima institucija grada Beograda i aktivnim odnosom prema naporima Grada Beograda da socijalizuju pojedince kao i zabranom primanja drugih lica u kontejnere, kako ne bi došli u situaciju da budu prinudno iseljeni. Na osnovu tih diskriminatornih odredbi, Gradska uprava je iselila 11 porodica (44 osobe).

Shodno tome, Poverenica je dala preporuku Gradskoj upravi da izmeni diskriminatorne odredbe ugovora o korišćenju mobilnih stambenih jedinica i kućnog reda u roku od 30 dana od dana prijema preporuke.

Za više informacija videti saopštenje Diskriminacija Roma koji stanuju u kontejnerskim naseljima formiranim nakon prinudnih iseljenja

Pročitano 20964 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action