Program statusnih i socioekonomskih prava

sreda, 29. maj 2013.

Grad Beograd ukinuo ishranu u Narodnoj kuhinji delu stanovnika kontejnerskih naselja

Prema informacijama dobijenim od stanovnika pojedinih kontejnerskih naselja u Beogradu, Sekratarijat za socijalnu zaštitu ukinuo je ishranu preko Narodne kuhinje za stanovnike naselja Makiš 2, Jabučki rit i Barajevo i delu kontejnerskog naselja u Malom Leskovcu. Prema informacijama koje je dobio Dečiji romski centar hrana će biti ukinuta i u naselju Kijevo od 1.6.2013. godine.

Makiš 2
Stanovnici naselja Makiš 2 su za prestanak ishrane saznali tek kada su otišli da preuzmu obroke u Narodnoj kuhinji. Do 27.5.2013. godine oni nisu primili nikakve informacije o razlozima za ukidanje obroka preko Narodne kuhinje. U Gradskom centru za socijalni rad, odeljenje Čukarica  im je rečeno da se obrate Sekretarijatu za socijalnu zaštitu. Pored toga, A. G, S. Š, S. J. i S. D, stanovnici naselja Makiš 2, obavestili su nas da su predstavnici Gradskog centra za socijalni rad, odeljenje Čukarica pretili da će oduzeti decu onim porodicama koje ne mogu da obezbede minimum egzistencije za sebe.

U telefonskom razgovoru koji je Praxis obavio sa zamenicom sekretara za socijalnu zaštitu Aleksandrom Krstić, obavešteni smo da je razlog ukidanja obroka za stanovnike kontejnerskih naselja činjenica da su sada dobili dokumente tako da „nije više dužnost Sekretarijata da im obezbeđuje korišćenje Narodne kuhinje već da stanovnici naselja treba da odu u Centar za socijalni rad i da se prijave na Narodnu kuhinju“.

Jabučki rit
Prema informacijama Romskog centra za žene i decu „Daje” i Dečijeg romskog centra, u naselju Jabučki rit sve porodice su prestale da primaju obroke preko Narodne kuhinje. U ovom naselju ima ukupno 18 porodica, među kojima je 4 trudnice, 8 beba i 17 dece. Prema informacijama koje su dobijene, većina dece iz naselja su trenutno bolesna. Jedan stanovnik ovog naselja, R.K, koji pati od hroničnih bolesti i dijabetičar je, trenutno je usled pogoršanja zdravstvenog stanja na bolničkom lečenju. Pored toga, M.S. i H.A, stanovnice ovog naselja u proteklih nekoliko dana tražile su hitnu medicinsku pomoć. Naselje je izuzetno udaljeno od centralnog dela opštine Palilula, a među stanovnicima se nalaze i lica koja nemaju regulisana statusna pitanja zbog čega ne mogu da ostvaruju pravo na socijalnu zaštitu. Zbog svega navedenog smatramo da su stanovnici ovog naselja najugroženiji novonastalom situacijom.

Kijevo
Prema informacijama koje je Dečiji romski centar i NVO „Mali princ” dobio od stanovnika naselja, njima će ishrana preko Narodne kuhinje biti ukinuta 1.6.2013. godine. Ipak, jedan stanovnik ovog naselja navodi suprotno, odnosno da problem sa ostvarivanjem prava na obroke preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu u ovom naselju ne postoji.

Barajevo
Prema informacijama kojima raspolaže Dečiji romski centar u ovom naselju je juče, 28.5.2013. godine ukinuta hrana za stanovnike naselja koji ne primaju novčanu socijalnu pomoć.

Ostala kontejnerska naselja u Beogradu
Zbog hitnosti situacije i nemogućnosti da telefonom kontaktiramo stanovnike svih kontejnerskih naselja ne možemo sa sigurnošću utvrditi da li problem sa prestankom obezbeđivanja obroka preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu postoji u svim kontejnerskim naseljima. Ipak, prema informacijama kojima raspolažemo može se zaključiti da je situacija izuzetno urgentna i da je neophodna hitna reakcija.

Pozadina problema
Prema odredbama čl. 69 – 71 Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite Grada Beograda pravo na besplatan obrok, po pravilu može da ostvaruje pojedinac i porodica ako su korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć. Izuzetno, ovo pravo može da ostvari lice čiji prihod po članu domaćintva ne prelazi 50% minimalne zarade za mesec koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev pod uslovom da su:

  • stara i iznemogla lica čiji srodnici nisu u mogućnosti da im ovu pomoć pruže
  • imaju u porodici lice koje je ostvarilo pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica

Imajući u vidu da u kontejnerskim naseljima stanuje određeni broj lica koja nemaju regulisan status, kao i da procedura za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć traje u proseku najmanje 4 do 6 meseci, i da iziskuje veliki broj dokumenata i podrazumeva komplikovanu proceduru, stanovnici kontejnerskih naselja kojima je ukinuta ishrana preko Narodne kuhinje koju im je obezbeđivao Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda nisu u mogućnosti da sami obezbede minimum egzistencije za sebe i članove svojih porodica.

Izveštaj pripremili:
Praxis
Romski centar za žene i decu „Daje”
Dečiji romski centar
Regionalni centar za manjine
Dečiji centar „Mali princ”

Preuzmite Izveštaj
Preuzmite Obaveštenje Gradske uprave o ukidanju hrane u u narodnoj kuhinji za stanovnike kontejnerskih naselja

Pročitano 12703 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action