Migracije

ponedeljak, 12. avgust 2013.

Izvršena primopredaja matičnih knjiga za Kamenicu i Vitinu

Predstavnici EULEX-a predali su 1,550 overenih kopija matičnih knjiga iz Srbije Agenciji za registraciju građana Kosova. Predati su svi spisi za dve opštine, Kamenica (824 knjige) i Vitina (726 knjiga), koji se sastoje od overenih kopija originalnih matičnih i crkvenih knjiga sa podacima o rođenju, venčanjima i smrti.

Kopije su izrađene i overene prošlog meseca u sklopu projekta sa sedištem u Nišu, u Srbiji, a uključeni su EULEX, Kancelarija EU na Kosovu/SPEU, Danski savet za izbeglice kao partner u realizaciji, i timovi sa Kosova i iz Srbije.

Procenjuje se da u Srbiji postoji oko 12.036 matičnih knjiga. Proces overavanja kopija originalnih matičnih knjiga deo je sporazuma postignutog 2. jula 2011. godine tokom dijaloga između Prištine i Beograda, pod pokroviteljstvom EU. Ovaj projekat predstavlja prvu fazu uspostavljanja potpuno pouzdane i održive Matične službe na Kosovu, kako je navedeno u mapi puta vizne liberalizacije.

Do sada je EULEX izvršio primopredaju preko 6.320 overenih kopija matičnih knjiga koje pokrivaju opštine Priština (1013), Lipljan (848), Obilić (264), Kosovo Polje (219), Glogovac (425), Podujevo (1.066), Gnjilane (935), Kamenica (824) i Vitina (726).

Saopštenje preuzeto sa vebsajta EULEX-a Kosovo

Pročitano 8180 puta
Tagovano
  • 1
  • 2
  • 3

Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji

Problemi IRL u pristupu imovinskim pravima na Kosovu - u 7 slika

Zaštita prava interno raseljenih lica - u očekivanju trajnog rešenja

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action