Migracije

sreda, 1. septembar 2010.

Doprinos održivosti povratka Roma iz Švedske i drugih zemalja Evrope u Srbiju

Od 01.09.2010. godine Praxis počinje sprovođenje projekta pod nazivom „Doprinos održivosti povratka Roma iz Švedske i drugih zemalja Evrope u Srbiju“ koji finansira Švedski odbor za migracije. Projekat traje do 31.08.2011. godine. Projekat ima za cilj podizanje svesti i osnaživanje povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, dobrovoljnih povratnika i šire romske populacije u Srbiji da pristupe i zaštite svoja prava u Srbiji i integrišu se u društvo.

Istovremeno, projekat će biti usmeren i na senzitivisanje relevantnih aktera na lokalnom i nacionalnom nivou o problemima ove populacije i podsticanje da se olakša pristup pravima ranjivih grupa. Pored informativne kampanje namenjene predstavnicima vlasti i institucija i informativnih sesija za Rome povratnike i širu romsku populaciju o njihovim pravima, projekat predviđa i pružanje besplatne pravne pomoći, informisanje i savetovanje povratnika iz Švedske i drugih zemalja zapadne Evrope u vezi sa pribavljanjem dokumenata, postupcima upisa u matične knjige u Srbiji, prijavom prebivališta i pristupom osnovnim socio-ekonomskim pravima (na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, zaposlenje, obrazovanje, jednokratnu novčanu pomoć, smeštaj, itd).

Pročitano 13397 puta
  • 1
  • 2
  • 3

Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji

Problemi IRL u pristupu imovinskim pravima na Kosovu - u 7 slika

Zaštita prava interno raseljenih lica - u očekivanju trajnog rešenja

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action