Migracije

sreda, 10. avgust 2011.

Objavljen izveštaj "Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji"

U okviru projekta “Doprinos održivosti povratka Roma iz Švedeske i drugih zemalja Evrope u Srbiji”, finansiranog od strane Švedskog odbora za migracije, Praxis je u avgustu 2011. godine izdao izveštaj Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji.

Povratnička populacija suočava se sa najvećim problemima u onim oblastima koje je kao prioritetne prepoznala i Strategija reintegracije povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji iz 2009. godine. Ove oblasti su: pristup ličnim dokumentima i prijava prebivališta i boravišta, obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvena i socijalna zaštita i rešavanje stambenih potreba.

Pored povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, u Srbiji postoje i druge kategorije stanovništva, poput raseljenih lica i pripadnika romske nacionalne manjine, koje se nalaze u izuzetno teškom položaju i čije uspešno uključivanje u društvo zavisi od otklanjanja prepreka u navedenim oblastima.
Imajući u vidu da većinu povratničke populacije čine upravo lica romske nacionalnosti, Praxis je u septembru 2010. godine pokrenuo projekat Doprinos održivosti povratka Roma iz Švedske i drugih zemalja Evrope u Srbiju, koji je finansijski podržao Švedski odbor za migracije. Cilj projekta je bio podizanje svesti i osnaživanje povratnika po sporazumu o readmisiji, dobrovoljnih povratnika i šire romske populacije u Srbiji da pristupe svojim pravima, zaštite ih i u potpunosti se uključe u društvo u Srbiji. Istovremeno, cilj projekta bio je da uputi relevantne aktere na republičkom i lokalnom nivou u probleme sa kojima se navedene grupe susreću i podstakne ih da zajednički rade na olakšavanju pristupa ovih grupa svojim osnovnim pravima.

Cilj ove publikacije jeste da kroz primere iz prakse predstavi probleme sa kojima se povratnici, ali i šira romska populacija, u Srbiji suočavaju, da razmotri mogućnosti koje postojeći pravni sistem, ali i sistem socijalne mreže pruža u rešavanju tih problema i da sagleda posledice koje zanemarivanje tih problema može da ima na ostvarivanje osnovnih prava povratnika i njihovu uspešnu integraciju u društvo. U publikaciji će, takođe, biti predložene smernice za dalje postupanje u okviru integracije povratnika, koje su proizašle kao rezultat rada Praxisa sa ovom populacijom, ali i saradnje sa predstavnicima državnih institucija na republičkom i lokalnom nivou i nevladinih organizacija koje se bave povratnicima i pripadnicima romske populacije.

 

Preuzmite izveštaj: Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji


Pročitano 11722 puta
  • 1
  • 2
  • 3

Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji

Problemi IRL u pristupu imovinskim pravima na Kosovu - u 7 slika

Zaštita prava interno raseljenih lica - u očekivanju trajnog rešenja

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action