Migracije

petak, 25. novembar 2016.

Praxis na radionici „Zdravstvene implikacije transnacionalnih migracija ljudi“

U susret desetoj konferenciji međunarodnog društva za zdravlje i ljudska prava „Mentalno zdravlje, masovna raseljavanja i etničke manjine“ koja će se održati u februaru naredne godine, u Novom Sadu je 24. novembra održana uvodna radionica na temu „Zdravstvene implikacije transnacionalnih migracija ljudi“. Praxis se priključio radionici, razgovarajući o iskustvima i uvidima stečenim kroz rad na urgentnoj zaštiti, smeštaju i pružanju pomoći izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji.

Na radionici se, pored razmena aktuelnih informacija o stanju u pogledu smeštaja, sanitarnih uslova smeštaja migranata, i izazova u vezi sa uticajem masovnih transnacionalnih migracija na mentalno zdravlje ljudi, razgovaralo o preporukama za potencijalno poboljšanje trenutne situacije za region Centralne i Jugoistočne Evrope. Tokom radionice, predstavnici nevladinog i vladinog sektora, regionalnog, pokrajinskog  i republičkog Instituta za javno zdravlje, kao i stručnjaci iz inostranstva, podelili su saznanja i uvide iz sopstvene prakse, dovedeći ih u vezu sa postojećim i neophodim merama preventive i zaštite mentalnog i fizičkog zdravlja migranata i tražilaca azila.

Iako značajno smanjen od kako je u martu ove godine zatvorena „Balkanska ruta“, prolazak izbeglica kroz Srbiju nije zaustavljen. UNHCR procenjuje da ih je u novembru 2016. u Srbiji bilo oko 6.400, a prema procenenama nevladinih organizacija ovaj broj je znatno veći. Iako je preko 5,000 osoba smešteno u tranzitno-prihvatnim centrima i centrima za azil, veliki broj ljudi i dalje boravi u napuštenim objektima, u improvizovanim, nehigijenskim uslovima, bez pristupa zdravstvenoj nezi i zaštiti. Ova situacija zahteva hitno delovanje, sistemski pristup problemu, intersektorsku saradnju i koordiniranu, međusobno podržavajuću akciju države, civilnog sektora i agencija aktivnih u ovom polju delovanja. 

Pročitano 7864 puta
  • 1
  • 2
  • 3

Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji

Problemi IRL u pristupu imovinskim pravima na Kosovu - u 7 slika

Zaštita prava interno raseljenih lica - u očekivanju trajnog rešenja

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action