Migracije

četvrtak, 7. april 2005.

Kampanja javnog zagovaranja: Povratak u Hrvatsku

Kao podugovarač Danskog saveta za izbeglice (DSI), a u okviru projekta finansiranog od strane EAR-a pod nazivom Podrška procesu povratka i reintegracije izbeglica iz Srbije u Hrvatsku i BiH, Praxis je, pored DSI-a i SDF-a Srbija, bio jedan od organizatora Kampanje javnog zagovaranja: Povratak u Hrvatsku - rešavanje preostalih pitanja u vezi sa stanovanjem, koja je održana 7. aprila 2005. godine. Učesnici kampanje bili su predstavnici Vlade Državne zajednice Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Hrvatske, međunarodnih nevladinih organizacija, ambasada i nevladinih organizacija iz SCG i Hrvatske. Tokom uspešne kampanje učesnici su dali glavne preporuke Vladi RH i Vladi SCG u vezi sa povratom imovine, stambenim zbrinjavanjem i obnovom kuća u Hrvatskoj, kao i u vezi sa Deklaracijom koja je potpisana na Ministarskoj konferenciji o rešavanju izbegličko-raseljeničkih pitanja (31. januara 2005. godine u Sarajevu). Neke od važnijih preporuka su ubrzavanje procesa povrata imovine u posed, rešavanje stambenog zbrinjavanja i obnove u Hrvatskoj u cilju omogućavanja što bržeg povratka izbeglica u skladu sa gorepomenutom Ministarskom konferencijom, kao i uspostavljanje saradnje između Vlade RH i Vlade SCG sa ciljem informisanja Srba raseljenih iz Hrvatske o mogućnosti stambenog zbrinjavanja u Hrvatskoj.

 

Preuzmite dokument: Povratak u Hrvatsku – Rešavanje preostalih pitanja u vezi sa stanovanjem

Pročitano 7808 puta
Tagovano
  • 1
  • 2
  • 3

Pristup pravima i integracija povratnika po sporazumu o readmisiji

Problemi IRL u pristupu imovinskim pravima na Kosovu - u 7 slika

Zaštita prava interno raseljenih lica - u očekivanju trajnog rešenja

Izvestaji praxisa

 

POPULARNI TAGOVI

 

Praxis watch

Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action