Diskriminacija

petak, 21. mart 2014.

Praxis i Liceulice obeležavaju Međunarodni dan borbe protiv rasizma: “Boja nečije kože važna je koliko i boja nečijih očiju”

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasizma, Praxis i Liceulice žele da podsete javnost u Srbiji na visok stepen rasizma koji prožima sve sfere našeg društva. Međunarodni dan borbe protiv rasizma obeležava se u znak sećanja na 69 osoba koje su 21. marta 1960. godine ubijene zbog protesta protiv rasističke politike aparthejda u južnoafričkom gradu Šarprvilu. Generalna skupština UN odlučila je 1966. godine da se 21. mart obeležava kao Međunarodni dan eliminacije svih oblika rasne diskriminacije.

Brojnim akcijama koje Praxis i Liceulice organizuju u periodu od 15 - 23. marta 2014. godine u okviru Evropske nedelje borbe protiv rasizma, ove organizacije žele da skrenu pažnju predstavnicima vlasti i šire javnosti da su pripadnici manjinskih grupa, a pre svega Romi, izloženi rasnoj diskriminaciji koja ih neminovno vodi u socijalnu isključenost. Uprkos međunarodnoj i domaćoj legislativi o zabrani diskriminacije, pripadnici romske populacije i dalje se suočavaju sa ozbiljnim problemima u pristupu osnovnim socioekonomskim pravima. Romske porodice žive na ivici siromaštva, u neformalnim naseljima koja nestaju zarad ideje velikih infrastrukturalnih projekata a Romi postaju beskućnici lišeni pristupa pravu na adekvatno stanovanje. Pripadnici romske populacije često se doživljavaju građanima drugog reda i izloženi su predrasudama, stereotipima i netoleranciji većinskog stanovništva, medija i predstavnika vlasti.

Praxis i Liculice organizuju kampanju podizanja svesti o neophodnosti suzbijanja rasne diskriminacije. U cilju insistiranja na efikasnijoj reakciji vlasti na rasističke ispade većinskog stanovništva, Praxis i Liceulice tokom cele nedelje postavljaju antirasističke poruke po društvenim mrežama, a na razglednicama ispisuju poruke koje oslikavaju rasizam viđen kroz prizmu studenata, Roma koji se obraćaju Praxisu za pomoć, kupaca magazina Liceulice, i drugih. Plan je da se razglednice pošalju odgovornim institucijama a prikupljene poruke distribuiraju putem društvenih mreža. Zajedno sa IPAK.Centrom, organizovana je ponoćna graffiti akcija obeležavanja sigurnog mesta.

Praxis i Liceulice nastavljaju sa aktivnostima u toku Evropske nedelje obeležavanja borbe protiv rasizma.

Pročitano 12748 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action