Diskriminacija

ponedeljak, 3. mart 2014.

Predstavljeni rezultati projekta “Jednake šanse za bolje mogućnosti – Jačanje Roma i Romkinja u borbi protiv diskriminacije“

Dana 28. februara 2014. godine, održana je konferencija za novinare povodom završetka projekta “Jednake šanse za bolje mogućnosti – Jačanje Roma i Romkinja u borbi protiv diskriminacije”, koji je sproveo Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u saradnji sa nevladinim organizacijama Praxis i Regionalni centar za manjine, uz podršku Ambasade Holandije u Srbiji.

Rezultate projekta, koji je sproveden u periodu od maja 2012. do februara 2014. godine, predstavili su poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, zamenica izvršne direktorke Praxisa Jasmina Miković i programski saradnik Regionalnog centra za manjine Marko Vasiljević.

Poverenica je naglasila da je cilj ovog projekta bio da se poveća vidljivost institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i da se građani nauče da prepoznaju diskriminaciju i još jednom je istakla važnost prijavljivanja slučajeva diskriminacije.

Jasmina Miković je predstavila izveštaj “Jednake šanse za bolje mogućnosti – Jačanje Roma i Romkinja u borbi protiv diskriminacije“ koji je Praxis pripremio, kao rezultat potrebe da se sumiraju iskustva stečena tokom sprovođenja edukativne i informativne kampanje o antidiskriminacionim mehanizmima zaštite namenjene pripadnicima romske zajednice. Tom prilikom, ukazala je na neke od uzroka neprijavljivanja diskriminacije od strane pripadnika romske zajednice, kao što su nerazumevanje pojma diskriminacije i uloge institucije Poverenika u suzbijanju diskriminacije, strah od viktimizacije i nepoverenje u predstavnike organa javne vlasti. Istakla je posebno alarmantne podatke nedavno objavljenog istraživanja о оdnоsu prеdstаvnikа оrgаnа јаvnе vlаsti prеmа diskriminаciјi u Srbiji, koji ukazuju da čak petina predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti ne zna da je diskriminacija zabranjena zakonom, a preko polovine predstavnika organa javne vlasti smatra da su u institucijama u kojima rade, njihove kolege iznosile diskriminatorne stavove ili sprovodile diskriminaciono ponašanje.

Marko Vasiljević, kao jedan od učesnika javnih tribina, preneo je iskustva stečena tokom održavanja kampanje, sa osvrtom na metodologiju i utvrđeni plan realizacije javnih tribina.

Konačno, zaključeno je da su rezultati projekta pokazali da je potrebno raditi na razbijanju predrasuda većinskog stanovništva, osnaživanju pripadnika romske zajednice da koriste antidiskriminacione mehanizme zaštite, ali i da je važna veća odgovornost predstavnika organa javne vlasti u suzbijanju diskriminacije i odgovornije izveštavanje medija.

Preuzmite:
Izveštaj "Jednake šanse za bolje mogućnosti – Jačanje Roma i Romkinja u borbi protiv diskriminacije"
Vest na Medija Centru
Vest na sajtu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
Video zapis predstavljanja izveštaja

Pročitano 14805 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action