Diskriminacija

četvrtak, 23. maj 2013.

Zahtev Koalicije za pristup pravdi i organizacija civilnog društva povodom početka rada na izradi Nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Povodom početka rada na izradi Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Koalicija za pristup pravdi i organizacije civilnog društva izražavaju nadu da će se nakon više od šest godina od usvajanja Ustava Republike Srbije građanima i drugim licima najzad omogućiti efikasno uživanje ustavnog prava na pravnu pomoć.

Zahtevamo od države da se pri određivanju kruga pružalaca usluga pravne pomoći rukovodi već ustaljenim evropskim i drugim međunarodnim standardima koji ne dozvoljavaju monopolizaciju pružanja usluga pravne pomoći. Prema ovim standardima, nova zakonska rešenja u ovoj oblasti morala bi da omoguće pružanje usluga pravne pomoći najširem krugu pružalaca u koji se tradicionalno uključuju nevladine organizacije, sindikati, profesionalna udruženja i pravne klinike.

Član 67, stav 2. Ustava često se tumači na način da obezbeđuje pravo na pružanje usluga pravne pomoći samo advokatima i službama pravne pomoći koje su organizovane u jedinicama lokalne samouprave. Nasuprot ovakvom tumačenju, naglašavamo da se navedenom ustavnom odredbom samo određuje krug onih pružalaca koji imaju obavezu pružanja usluga pravne pomoći, dok se ostalima pružanje ovih usluga ne zabranjuje.

Ističemo da nevladine organizacije, sindikati, profesionalna udruženja i pravne klinike već decenijama sa uspehom pružaju pravnu pomoć najširem krugu korisnika, a posebno žrtvama kršenja osnovnih ljudskih prava, prava iz radnih odnosa, prava u oblasti bračnih i porodičnih odnosa. Uzimajući u obzir bogato iskustvo, postignute rezultate, prepoznatljivost i poverenje koje su izgradili kod građana, bilo bi sasvim neopravdano i nerazumno isključiti ih iz kruga pružalaca usluga pravne pomoći, čime bi se suprotno ustavnom načelu dostignuti nivo poštovanja i zaštite ljudskih prava snizio.

Zahtevamo od države da prilikom izrade Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, a posebno u određivanju kruga pružalaca pravne pomoći, u potpunosti poštuje dostignuti nivo poštovanja i zaštite ljudskih prava, kao i da sistem pravne pomoći uspostavlja u skladu sa evropskim i drugim međunarodnim standardima.

Koalicija za pristup pravdi:
Centar za unapređivanje pravnih studija
Civil Rights Defenders
CHRIS – mreža odbora za ljudska prava u Srbiji (Odbor za ljudska prava Niš, Odbor za ljudska prava Valjevo, Odbor za ljudska prava Negotin Vojvođanski centar za ljudska prava Novi Sad Građanski Forum Novi Pazar)
Fond za humanitarno pravo
Inicijativa mladih za ljudska prava
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
Praxis

Saopštenje Koalicije za pristup pravdi sa listom potpisnika možete preuzeti OVDE.

Pročitano 11399 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action