Umrežavanje

četvrtak, 16. decembar 2004.

Praxis je potpisao Memorandum o razumevanju sa Danskim savetom za izbeglice (DRC)

Praxis sarađuje sa Danskim savetom za izbeglice (DSI) u implementaciji projekta koji finansira Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR) pod nazivom Podrška prekograničnim inicijativama koje se odnose na raseljena lica s Kosova (1. septembar 2004 - 31. avgust 2005). Informativni centri DSI-a u sedam gradova u Srbiji i Crnoj Gori pružaju interno raseljenim licima razne informacije, a ona raseljena lica kojima je potrebna pravna pomoć upućuju na kancelarije Praxisa. Pored direktne pomoći pojedinačnim klijentima, zaposleni u Praxisu takođe obezbeđuju obuku zaposlenima u Informativnim centrima DSI-a.

U decembru 2004. godine DSI i Praxis su potpisali Memorandum o razumevanju (MoU) želeći da nastave dugogodišnju saradnju koja je postojala između DSI-a i Norveškog saveta za izbeglice u implementaciji projekata koji se odnose na pomoć raseljenim licima i za zaštitu njihovih ljudskih prava. DSI i Praxis su se dogovorili da blisko sarađuju, razmenjuju informacije, iskustva i znanje u vezi sa pitanjima koja se tiču raseljeničke populacije, a kada je to od zajedničkog interesa da preduzimaju zajedničke akcije javnog zagovaranja. Takođe su se dogovorili da organizuju zajedničke informativne sastanke sa ciljem razmene informacija i stručnih znanja koja su neophodna za efikasno otklanjanje prepreka sa kojima se raseljena lica suočavaju u ostvarivanju prava.

Pročitano 11948 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action