Umrežavanje

sreda, 1. februar 2006.

Praxis je postao član Mreže za interno raseljena lica

Centar za monitoring internog raseljenja (IDMC) osnovao je Norveški savet za izbeglice 1998. godine, kao vodeće međunarodno telo za monitoring internog raseljenja proizašlog iz konflikta. Centar je oformio Mrežu za interno raseljena lica sa ciljem promovisanja različitih inicijativa poteklih od interno raseljenih lica i onih koji se zalažu za njihove interese širom sveta.

Kroz ovaj direktorijum članova Mreže za interno raseljena lica, IDMC teži da olakša komunikaciju među zajednicama raseljenih lica i organizacijama koje se bave relevantnim temama. Mrežu čine domaće organizacije koje pružaju pomoć interno raseljenim licima i koje su postale članovi prihvatajući principe u skladu sa kojima bi članovi trebalo da deluju. Ovo je mesto na kojem članovi mogu da razmene svoje podatke, iskustva i predstave aktivnosti.

Pročitano 11404 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action