Praxis Watch

ponedeljak, 22. decembar 2014.

Novine koje donosi uputstvo za postupanje centara za socijalni rad u postupcima za određivanje ličnog imena

Dana 10.12.2014. godine, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je uputstvo centrima za socijalni rad za postupanje u postupcima određivanja ličnog imena.

Iako je pravo na lično ime i upis u matičnu knjigu rođenih pravo koje je Ustavom Republike Srbije i Konvencijom o pravima deteta zagarantovano svakom detetu, u Srbiji još uvek živi značajan broj dece, pa čak i punoletnih osoba, kojima nije određeno lično ime. Zbog toga oni ne mogu da dobiju izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu u kojima je upisano njihovo ime, a posedovanje tih dokumenata predstavlja preduslov za uživanje velikog broja osnovnih ljudskih prava, poput prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu ili na zapošljavanje.

Doneto uputstvo bi trebalo da otkloni najveći broj problema koje je Praxis uočio zastupajući značajan broj lica koja nemaju određeno lično ime, i na koje je Praxis ukazao Ministarstvu.

Očekuje se da će primena ovog uputstva dovesti do ujednačenog, efikasnog i zakonitog postupanja centara za socijalni rad.

Za više informacija, videti saopštenje: Novine koje donosi uputstvo za postupanje centara za socijalni rad u postupcima za određivanje ličnog imena

Pročitano 9830 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action