Praxis Watch

ponedeljak, 25. decembar 2017.

Praxis objavio Izveštaj o praćenju zaštite i pružanju pomoći i informacija izbeglicama i migrantima u Beogradu za novembar 2017. godine

Tokom novembra, broj izbeglica/migranata prisutnih u Beogradu, koje je Praxisov terenski tim viđao i sa kojima je razgovarao je dosezao 200 izbeglica/migranata dnevno. Pored novopridošlih izbeglica/migranata, bilo je i onih koji su smešteni u Centru za azil Krnjača i Prihvatnom centru Obrenovac, kao i onih koji su se u Beograd vratili nakon neuspešnih pokušaja prelaska hrvatske, mađarske ili rumunske granice. Tokom ovog perioda, Praxis je asisitirao ukupno 1620 izbeglica/migranata, kroz informisanje, upućivanje na ciljanu pomoć raznih organizacija/ustanova ili pokrivanje troškova prevoza do centara za azil i prihvatnih centara.

Praxis je nastavio da sprovodi svoje aktivnosti na terenu u Beogradu u okviru kojih je ukupno 865 novopridošlih izbeglica/migranata (601 odraslih i 264 dece, od čega 125 maloletnika bez pratnje) dobilo relevantne informacije, što je nešto manje nego prethodnog meseca kada smo informisali 1274 novopridošlih izbeglica/migranata. Tokom ovog meseca, Praxis je posetio Obrenovac, kako bi što veći broj izbeglica/migranata dobio relevantne i blagovreme informacije. 

Od ukupno 865 novopridošlih izbeglica/migranata, iz Pakistana ih je pristiglo ukupno 199 (23%). Nakon ukidanja viza za državljane Irana, primetan je porast lica iz Irana koje izjavljuju nameru da traže azil u Srbiji. Ukupno 196 izbeglica/migranata (22.7% od ukupnog broja) je došlo iz Irana, 188 izbeglica/migranta je došlo iz Iraka (21.7%), a 158 lica (18.3% svih novopridošlih) su bile izbeglice/migranti iz Avganistana. Ukupno 55 novopridošlih izbeglica/migranata je bilo iz Sirije (6.4% od ukupnog broja), a 6 novopridošlih izbeglica/migranata je došlo iz Alžira (0.7%). Iz ostalih zemalja, Bangladeša, Somalije, Libije, Indije, Šri Lanke, Nigerije, Azerbejdžana, Makedonije, Gvineje, Kine i Kameruna je pristiglo ukupno 63 (7.3%) izbeglice/migranta. 

I dalje su, isključivo porodice koje čekaju na registraciju ili prevoz do centara za azil i prihvatnih centara u koje su upućene, imale mogućnost da noć provedu u Miksalištu. Odrasli muškarci su noći provodili na otvorenom, u parkovima, na železničkoj stanici, u napuštenim zgradama u blizini autobuske i železničke stanice i ispred Miksališta ukoliko su im porodice provodile noć u Miksalištu. Situacija na terenu, koja se odnosi na hranu, odeću i medicinsku pomoć, se popravlja: Info Park  obezbeđuje obroke za tek pristigle izbeglice/migrante, MSF klinika radi. Ipak, organizovane distribucije odeće i dalje nema osim u Centru za azil Krnjača i Prihvatnom centru Obrenovac.  

Za više informacija, pogledajte sapštenje na sledećem linku.

Pročitano 8476 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action