Praxis Watch

ponedeljak, 20. novembar 2017.

Povodom Svetskog dana deteta

Danas, na Svetski dan deteta,  još jednom skrećemo pažnju na pojavu dečjih brakova u Srbiji. 

Podsećamo da dečji brak predstavlja grubo kršenje prava deteta, da ugrožava psihofizičko zdravlje devojčica i izlaže ih riziku od apatridije, nasilja u porodici, trgovine ljudima, da dovodi do povećane stope ranog napuštanja školovanja, a kasnije i do siromaštva i ekonomske zavisnosti. 

Tim povodom, razgovarali smo sa decom iz četiri osnovne škole u Srbiji, koja su na temu „Stop dečjim brakovima“ izrazila svoja mišljenja u formi poruka koje upućuju mami, tati, drugu/drugarici, ili nekom političaru/predstavniku institucije za koga smatraju da može da doprinese zaustavljanju ove štetne pojave. Većina poruka ističe da je dečji brak glavna prepreka školovanju i zaposlenju i da su rane trudnoće jako štetne po zdravlje devojčica, a neke od njih su se našle i na razglednicama koje smo danas poslali predstavnicima svih relevantnih institucija u Srbiji. 

Pročitano 8459 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action