Praxis Watch

petak, 7. april 2017.

Praxis na Generalnoj skupštini Eurochild-a 2017. godine

Povodom održavanja godišnje Generalne skupštine, članice Eurochild-a su se sastale 5. i 6. aprila 2017. godine u Briselu. Mrežu organizacija za decu Srbije (MODS) predstavljala je predsednica upravnog odbora MODS-a, Jasmina Miković iz Praxisa.

Na osnovu diskusija koje su na Generalnoj skupštini facilitirala sama deca i mladi, usvojena je Strategija o participaciji dece. Po prvi put su deca i mladi bili uključeni u razvoj i implementaciju strategije za mrežu koja se bavi pravima deteta i koja predstavlja 165 članica.

Strategija o participaciji dece teži da uključi decu i mlade kako bi prava deteta bila stavljena na centralno mesto, u samo srce Evrope; ona čini da se njihov glas čuje i pospešuje izgradnju zajednice zagovornika prava deteta. Mreža Eurochild je usvojila ovu strategiju, čiji je cilj i osnivanje nacionalnih i evropskih foruma za decu i mlade, kako bi oni sami uticali na odluke koje se tiču njihovih života, i kako bi učestvovali u organizovanju događaja.

Strategija je usaglašena sa Politikom zaštite dece Eurochild-a koja nastoji da svi zaposleni, kao i članice i partneri u potpunosti prihvate svoje odgovornosti u vezi sa zaštitom dece. Od članica Eurochilda će se u budućnosti očekivati da pokažu usaglašenost sa politikom Eurochild-a ili da usvoje svoju politiku o zaštiti dece poštujući nacionalno zakonodavstvo.

Kao pilot projekat Eurochild-ovu strategiju o participaciji dece sprovodiće tri nacionalna evropska foruma ‒ na Malti, u Estoniji i Bugarskoj, u čiji će rad deca biti direktno uključena. 

Na Generalnoj skupštini i tokom Dana članica, grupa dece je dala članstvu savete koji su se odnosili na obezbeđivanje prostora po meri deteta i potrebi da se uvaže mišljenja ugroženih grupa.

Eurochild veruje da je participacija dece od presudne važnosti u promociji i zaštiti prava deteta. Pošto od vlada zemalja zahtevamo participatorni pristup, mi, kao civilno društvo, moramo osigurati njegovo postojanje i u našim radnim strukturama.

Pročitano 6130 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action