Praxis Watch

ponedeljak, 30. oktobar 2017.

Praxis je učestvovao na drugom sastanku Nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave u Srbiji

Praxis je učestvovao na drugom sastankuNacionalne radne grupe (NRG) za praćenje reforme javne uprave (RJU) u Srbiji koji je održan u Beogradu 26. oktobra 2017. godine.

Kao uvod u sastanak NRG-a, održana je radionica za predstavnike organizacija civilnog društva (OCD) koje sprovode istraživačke projekte u okviru WeBER programa malih grantova, tokom koje su  razmenjena iskustva proistekla iz dosadašnjeg sprovođenja ovih projekata, i tokom koje su organizacije predstavile napredak u istraživanju i dosadašnje istraživačke nalaze koji se odnose na monitoring RJU na lokalnom nivou.

U ime organizacija dobitnica malih grantova za praćenje RJU na lokalnom nivou govorila je Milijana Trifković iz Praxisa, koja je predstavila prve nalaze istraživanja o transparentnosti organa lokalne samouprave i sprovođenju novog Zakona o opštem upravnom postupku na teritoriji Grada Kraljeva, dok je Danijela Jović iz Centra za ravnomerni regionalni razvoj – Cen TriR-a predstavila nalaze koji se odnose na trenutnu praksu zapošljavanja, učinak u oblasti upravljanja ljudskim resursima, kao i percepciju civilnog sektora o ovim pitanjima u Užicu, Požegi i Gornjem Milanovcu.

NRG je nacionalni konsultativni mehanizam za dijalog između civilnog društva i predstavnika relevantnih državnih organa o kreiranju i praćenju procesa RJU u zemljama Zapadnog Balkana. Nacionalne radne grupe su konstituisane u svakoj od ovih zemalja, a kao deo šire regionalne WeBER platforme. Više o NRG-u u Srbiji možete pronaći ovde.

Projekat WeBER (Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform) je trogodišnji projekat koji finansira EU i ko-finansira Kraljevina Holandija. Više o projektu možete pronaći ovde.

Pročitano 7633 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action