Praxis Watch

ponedeljak, 31. jul 2017.

Dobra uprava je preduslov za poštovanje ljudskih prava

Neuključivanje javnosti u proces kreiranja odluka može za posledicu imati nezakonitost ili neustavnost usvojenih akata, što će uvek biti slučaj ukoliko javna rasprava nije održana uprkos tome što je propisana obaveza njenog sprovođenja. Takvo stanovište zauzeo je i Ustavni sud odlučujući o inicijativama za ocenu ustavnosti i zakonitosti opštih akata. Ustavni sud je ocenio da osporene odluke organa uprave u Ćupriji, Mionici i Kraljevu, kojima su utvrđene naknade za zaštitu životne sredine, nisu u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, jer organi uprave prilikom donošenja osporenih odluka nisu sproveli javnu raspravu, što je bilo propisano kao obavezna faza u postupku donošenja takve vrste akata. 

Potrebno je imati u vidu i da je članom 51 Ustava utvrđeno da svako ima pravo da istinito, potpuno i blagovremeno bude obavešten o pitanjima od javnog značaja i da su sredstva javnog obaveštavanja dužna da to pravo poštuju i da svako ima pravo na pristup podacima koji su u posedu državnih organa. Netransparentan proces donošenja odluka i neuključivanje građana i organizacija civilnog društva za posledicu može imati i neustavnost usvojenih akata, što potvrđuje i praksa Ustavnog suda, koji je utvrdio da je u odlukama organa uprave u Ćupriji i Mionici „izostavljanjem sprovođenja javne rasprave prilikom donošenja (...) odluke prekršeno i ustavno pravo na obaveštenost iz člana 51. Stav 1 Ustava“. 

Pored toga, važno je ukazati i na necelishodnu odluku Skupštine grada Kraljeva o naknadi troškova za vantelesnu oplodnju, koja je isključivala pravo na naknadu troškova marginalizovanim grupama. Tom odlukom, zbog nemogućnosti da ispune uslov u pogledu prijave prebivališta, neopravdano su bila isključena interno raseljena lica koja od 1999. godine imaju prijavljeno boravište u Kraljevu. Donošenju odluke nisu prethodile konsultacije sa OCD ili građanima. Nakon što je Praxis podneo pritužbu Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, organ uprave je izmenio spornu odluku, pokazujući time spremnost da ostvarivanje prava obezbedi svim građankama i građanima, pod jednakim uslovima. Civilno društvo ima važnu ulogu u otklanjanju takvih nedostataka. Međutim, nesumnjivo je da bi postupanje uprave bilo efikasnije ukoliko bi se OCD i građani uključili već u proces pripreme akata, kako bi se sprečilo da uopšte budu usvojene necelishodne ili diskriminatorne odluke.

Učešće javnosti u kreiranju politika jedan je od ključnih segmenata dobrog upravljanja, a dobra uprava preduslov za stvaranje okvira za puno poštovanje ljudskih prava. Transparenost u postupanju organa uprave i učešće organizacija civilnog društva i građana u procesu odlučivanja jedan je od fokusa Praxisovog projekta Doprinos reformi javne uprave u Kraljevu.             

Za više informacija, videti saopštenje na linku.  

Pročitano 7837 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action