Diskriminacija

četvrtak, 25. oktobar 2007.

Održana Nacionalna konferencija o borbi protiv nasilja nad ženama

Praxis je prisustvovao Nacionalnoj konferenciji o borbi protiv nasilja nad ženama, održanoj 25. oktobra 2007. godine u Beogradu. Konferenciju je organizovao Sektor za rodnu ravnopravnost u Ministarstvu rada i socijalne politike i Savet za ravnopravnost polova Vlade Republike Srbije u okviru kampanje Saveta Evrope za borbu protiv svih vidova nasilja nad ženama. Cilj Konferencije je bio da se obezbedi uvid u postojeće stanje u ovoj oblasti u Republici Srbiji i da se započne multi-disciplinarni pristup u skladu sa potrebama suzbijanja i prevencije nasilja i adekvatne zaštite žrtava. Nacionalna konferencija o borbi protiv nasilja nad ženama okupila je predstavnike/ce različitih institucija, sakupljena su određena iskustva i preporuke i može se smatrati početkom Nacionalne kampanje za borbu protiv svih vidova nasilja nad ženama.

 

Preuzmite dokument: Zaključci sa nacionalne konferencije o borbi protiv nasilja nad ženama

Pročitano 9884 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action