Diskriminacija

sreda, 16. novembar 2022.

Kome se obratiti? Diskriminacija i prepreke u pristupu pravdi su realnost za Rome u Mađarskoj i Srbiji

Romi u Mađarskoj i Srbiji često se suočavaju sa diskriminacijom i ograničenim pristupom pravdi. Strah od odmazde ili nedostatak poverenja u pravni sistem često im ostavlja malo izbora osim da diskriminaciju jednostavno prihvate, otkriva novi izveštaj Evropske grupe za prava manjina (MRGE), Praxisa i Udruženja Idetartozunk.

Tri organizacije sa ekspertizom u zaštiti prava Roma udružile su snage kako bi bolje ispitale veliki broj neprijavljenih slučajeva diskriminacije nad romskom zajednicom u ovim zemljama. Izveštaj “Izgradnja poverenja u ravnopravnost: unapređenje pristupa pravdi za Rome u Mađarskoj i Srbiji” daje pregled različitih oblasti diskriminacije sa kojima se Romi suočavaju, kao i ključne prepreke u pristupu pravdi.

„U Mađarskoj i Srbiji Romi doživljavaju diskriminaciju svakodnevno, u različitim oblastima svog života, obično podstaknutu negativnim stavovima i predrasudama“, kaže Andrea Spitalski pravna saradnica Evropske grupa za prava manjina i jedna od koautorki izveštaja. „Uprkos velikom broju incidenata, ovi slučajevi diskriminacije obično ostaju neprijavljeni.“

„Ključno je podići svest u romskoj zajednici o antidiskriminacionom zakonodavstvu i dostupnim pravnim lekovima. To može podstaći Rome da prijavljuju slučajeve diskriminacije instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, tako utirući put daljem osnaživanju romske zajednice u cilju zaštite njihovih prava“, kaže Marijana Luković, koautorka izveštaja i izvršna direktorka Praxisa. 

Neznanje da je moguće tražiti zaštitu od diskriminacije, i pravni sistemi koji su neefikasni i puni prepreka, drugi su ključni faktori koji ograničavaju pristup pravdi za Rome u obe zemlje. U Mađarskoj, komplikovano regulisanje pravnog zastupanja, dugotrajnost i neizvestan ishod u slučajevima diskriminacije, kao i ograničeno preventivno dejstvo presuda, dodatno doprinose tome da Romi nerado prijavljuju diskriminaciju.

Izveštaj sumira saznanja do kojih se došlo terenskim radom i pružanjem pravne pomoći tokom projekta čiji je cilj unapređenje pristupa pravdi za Rome. Po tri obučena medijatora su posećivali romske zajednice u obe zemlje i prikupljali informacije o slučajevima diskriminacije, uključujući i njihovo rešavanje. Takođe, izveštaj prikazuje kako su terenski rad i pružanje pravne pomoći doprineli podizanju svesti među Romima o njihovim pravima i pružanju podrške u otklanjanju prepreka u pristupu pravdi.

„Pored podizanja svesti, romski medijatori imaju važnu ulogu u rešavanju jednostavnijih slučajeva putem posredovanja između stranaka, ili pružanjem pomoći u sastavljanju podnesaka i drugih dokumenata žrtvama diskriminacije. Što više pozitivnih odluka telo za ravnopravnost donosi u slučajevima diskriminacije, to će Romi imati više poverenja u sistem“, ističe treća koautorka Erika Muhi, pravna savetnica iz Mađarske, koja se bavi diskriminacijom Roma od 1998. godine, trenutno u organizaciji Idetartozunk.

U okviru projekta, pravnici/e, zaposleni u organizacijama civilnog društva (OCD) koje se bave pravima Roma, i drugi romski aktivisti i aktivistkinje prošli su obuku o nacionalnom antidiskriminacionom zakonodavstvu i dostupnim pravnim lekovima. Organizacije civilnog društva Praxis i Idetartozunk su u jednom broju slučajeva pomagale klijentima da prijave diskriminaciju odgovarajućim nacionalnim telima za ravnopravnost.

Izveštaj najzad daje i niz preporuka, prilagođenih vladama i lokalnim donosiocima odluka u Srbiji i Mađarskoj. U obe zemlje, jedna od preporuka je podizanje svesti među Romima kako bi se povećala vidljivost ljudskih prava i postojećih pristupa pravdi. Druge preporuke ukazuju na potrebu za povećanjem pristupa besplatnoj pravnoj pomoći i za jačanjem kapaciteta OCD da zastupaju žrtve diskriminacije.

 

Izveštaj možete preuzeti OVDE

Pročitano 5016 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action