Diskriminacija

četvrtak, 31. maj 2018.

Kraljevo najavilo spremnost da izmeni diskriminatorne odluke

U proteklom periodu Skupština Grada Kraljeva je usvojila nekoliko odluka čija primena bi trebalo da poboljša položaj osetljivih društvenih grupa odnosno pojedinaca, ali je propisivanjem uslova u pogledu prebivališta za ostvarivanje prava utvrđenih pomenutim odlukama isključila mogućnost da interno raseljena lica koja borave na teritoriji grada Kraljeva od 1999. godine ostvare predviđena prava pod jednakim uslovima kao i njihovi sugrađani.

Tako, Odluka o besplatnoj vožnji u autobuskom saobraćaju na teritoriji grada Kraljeva je usvojena sa ciljem da priznavanjem prava na besplatan autobuski prevoz obezbedi pristup javnim uslugama licima kojima je zbog njihovog zdravstvenog ili socijalnog statusa ovaj pristup otežan ili onemogućen. S druge strane, Odluka o pravu na jednokratnu novčanu naknadu za prvorođeno dete, kao i Odluka o novčanoj pomoći nezaposlenim porodiljama imaju za cilj da podstaknu rađanje i povećaju natalitet, kao i da pruže podršku ženama koje se odluče na potomstvo uprkos tome što su nezaposlene.

Uprkos očiglednoj nameri donosioca odluka da sredstva iz budžeta usmeri na unapređenje položaja najugroženijih građana, ali i na poboljšanje demografske slike grada, postavljanjem kriterijuma u pogledu prebivališta, neopravdano je uskraćeno ostvarivanje prava svim izbeglim i interno raseljenim licima koja na teritoriji grada Kraljeva imaju prijavljen boravak. Nesumljivo je da se za ovakav različiti tretman ne može naći razumno i objektivno opravdanje.

U nameri da ukaže da se spornim odlukama krši princip jednakih prava i obaveza, zbog čega su suprotne propisima kojima se zabranjuje diskriminacija, Praxis je podneo pritužbe Poverenici za zaštitu ravnopravnosti. Međutim, izjašnjavajući se na navode u pritužbama, predsednik Skupštine Grada Kraljeva prihvatio je iznete primedbe i izrazio spremnost da sporne odluke budu izmenjene i usklađene sa andiskriminacionim propisima, što je bio i povod da Praxis odustane od podnetih pritužbi.

Budući da sporne odluke još uvek nisu izmenjene i da diskriminatorni uslovi još uvek nisu postavljeni tako da omoguće ostvarivanje prava svim građanima i građankama pod jednakim uslovima, kao i da je odustajanje od podnetih pritužbi zasnovano na izraženoj nameri predstavnika Grada Kraljeva da se sprovedu postupci izmena odluka, Praxis će u narednom period nastaviti da prati postupanje Grada Kraljeva u pogledu usklađivanja spornih odluka sa antidiskriminacionim propisima.

Uprkos izrečenoj volji Grada Kraljeva, Praxis ipak izražava zabrinutost zbog izjave predsednika Skupštine Grada Kraljeva da pristupanje izmenama Odluke o pravu na jednokratnu novčanu naknadu za prvorođeno dete i Odluke o novčanoj pomoći nezaposlenim porodiljama neće biti moguće sve dok se ne usvoji lokalni budžet za 2019. godinu. Podsećamo da se na ovakav način toleriše nejednako postupanje i tretman pojedinaca ili grupa zbog njihovog ličnog svojstva, a jednako ostvarivanje prava se odlaže i uslovljava planiranjem budžetskih sredstava.

Sa druge strane, usvajanje opštih akata kojima se krši pravo na jednakost građana nije retka pojava, a jedan od osnovnih uzroka takvom stanju je, pored netransparentnog procesa usvajanja odluka i poltika, svakako nedovoljno poznavanje antidiskriminacionih propisa, ali i nedovoljna senzitivisanost donosioca odluka na lokalnom nivou kada je u pitanju poštovanje osnovnih vrednosti poput prava na jednakost i ravnopravnost.

Pročitano 7970 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action