Diskriminacija

sreda, 18. april 2018.

Poziv OCD za prijavu za dodelu sredstava u vidu podgrantova: Aktivnosti javnog zagovaranja protiv diskriminacije

The Equal Rights Trust (ERT), Praxis, i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda (Sandžački odbor) pozivaju organizacije civilnog društva (OCD) da učestvuju u organizovanju aktivnosti javnog zagovaranja protiv diskriminacije, zagovaranja primene postojećih antidiskriminacionih zakona ili zagovaranja u svrhu poboljšanja pravnog i političkog okvira protiv diskriminacije u Srbiji.

Tražimo OCD iz Srbije koje žele da dobiju sredstva za sprovođenje aktivnosti javnog zagovaranja protiv diskriminacije.  Sredstva će biti dodeljena u vidu četiri podgranta. Svaki podgrant će biti u iznosu od €1,000. 

Ovaj poziv je deo projekta pod nazivom “Improving the equality legal and policy framework in Serbia and monitoring implementation of equality norms and policies  / Unapređenje zakonskog i političkog okvira u Srbiji za ostvarivanje ravnopravnosti i monitoring primene normi i politika jednakosti” koji sprovode ERT, Praxis i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda uz podršku Evropske Unije. 

Poziv je namenjen OCD koje su registrovane u Republici Srbiji. Prijava može biti popunjena na srpskom ili engleskom jeziku. Rok za podnošenje prijava je 30. maj 2018. godine u 14h.

Preuzmite poziv ovde.

Pročitano 10644 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action