Prava deteta

četvrtak, 26. februar 2015.

Kad filijale RFZO-a postupaju bez razumevanja

Usled nepropisivanja dužnosti filijala RFZO-a da prilikom prijavljivanja na osiguranje po službenoj dužnosti vrše odjavu sa prethodnog osiguranja, ponekad dolazi do apsurdnih situacija.

Vanbračni partneri S. K. i R. A. i njihovo petoro maloletne dece doselilo se u Kraljevo krajem 2014. godine. Za svo petoro dece izvršena je prijava prebivališta na adresi u Kraljevu. Na osnovu potvrda o prijavi prebivališta, filijala RFZO-a u Kraljevu izvršila je prijavu na osiguranje i izdala zdravstvene knjižice za četvoro dece koja u Srbji nikada ranije nisu imala zdravstvene knjižice, ali ne i za peto dete Z. A. Kako je Z. A. 2003. godine prijavljena na osiguranja preko filijale RFZO-a u Paraćinu, potrebno je najpre izvršiti odjavu. Međutim, filijale RFZO-a ne praktikuju da zahteve za odjavu sa prethodnog osiguranja šalju po službenoj dužnosti, već insistiraju da osiguranik lično podnese pismeni zahtev, što u slučaju neukih stranaka dodatno komplikuje čitav postupak. 

Ovakvo postupanje dovodi to toga da lica koja se presele i prijave na novoj adresi budu ograničena u korišćenju prava na zdravstveno osiguranje. Budući da su sve filijale RFZO-a u Srbiji umrežene i da imaju uvid u podatke o svim osiguranicima preko JMBG-a, ovakvo postupanje je krajnje nelogično, a posebno kada se uzme u obzir činjenica da policijske uprave prilikom prijave novog prebivališta same odjavljaju prebivalište sa prethodne adrese.

Pročitano 8394 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action