Prava deteta

četvrtak, 15. maj 2014.

Saopštenje MODS-a povodom Međunarodnog dana porodice

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS ovogodišnji Međunarodni dan porodice, 15. maj obeležava kao Dan roditeljstva i najavljuje kampanju RODITELJ PLUS = batine minus čiji će cilj biti pružanje podrške roditeljima i promocija uspešnih primera u odgajanju dece bez fizičkog kažnjavanja.

U narednih devet meseci, više od 90 organizacija u Srbiji koje se bave decom zajedno sa nekoliko hiljada roditelja će zajednički razvijati resurse za bolje, lepše i lakše roditeljstvo i to kroz niz aktivnosti i razmenu i promovisanje pozitivnih iskustava.

Fizičko kažnjavanje dece često se obrađuje u veoma negativnom kontekstu zakonske zabrane što nam govori da ova tema pogađa roditelje gde su najosetljiviji, jer država nema uređen sistem podrške koji roditeljima omogućava besplatnu i kvalitetnu edukaciju, pružanje informacija i pravovremenu i lako dostupnu podršku u pravom trenutku.

Upravo zbog toga ovu kampanju najavljujemo i kao apel za sistemskom podrškom roditeljima.

Prema podacima 67 odsto dece u zemlji, starosti od dve do 14 godina, doživi neki oblik nasilnog disciplinovanja u porodici. Ohrabrujuće je da i pored toga trećina ispitanih roditelja ne primenjuje fizičku kaznu, što je dokaz da takav način vaspitanja nije stran našoj kulturi.


U deci je sveta klica,
nova moć se u njih krije.
Bolji svet bi mog'o nići
kad bi znali razviti je.
J.J.Zmaj

Pročitano 18292 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action