Prava deteta

nedelja, 20. novembar 2016.

Deca su deca svakog dana

„Ne znam kako neko misli da ima državu, da ima budućnost, da napreduje, ako deca ne idu u školu. Deca su budućnost, moja i tvoja, i celog sveta, a budućnosti nema bez škole.“, rekao je A. K, izbeglica iz Sirije.

SVETSKI DAN DETETA. Dan koji se slavi u celom svetu. Dan kada jedni druge podsećamo da i deca imaju prava. Dan kada se preispitujemo šta smo i koliko uradili za dobrobit dece, da li se poštuju i obezbeđuju prava svakom detetu bez diskriminacije.

Danas, 27 godina nakon usvajanja Konvencije o pravima deteta, mi i dalje govorimo o pravno nevidljivoj deci, o deci bez imena i dana rođenja, o deci bez identiteta. „Postojiš, a nema te na ovome svetu.“, rekao bi pravno nevidljiv R. B., iz neformalnog romskog naselja u blizini Beograda.

I dalje kršenje prava devojčica i dečaka na razvoj i pravovremeno obrazovanje opravdavamo običajnim pravom romske zajednice i prećutno dozvoljavamo da dečji, rani i prinudni brakovi budu svakodnevnica za značajan broj romske dece, uskraćujući im tako mogućnost da uživaju u detinjstvu i slobodi izbora. „Dete si, pa si žena. Devojka nisi nikada!“, rekla bi M. A., mlada devojka iz neformalnog naselja u centralnoj Srbiji. M. A. se „udala“ sa 13, a prvi put postala majka sa 14. Danas sanja da njena ćerka ima detinjstvo, da završi fakultet, da bude uspešna žena koja je imala šansu da bira svoju budućnost.

Na hiljade dece izbeglica je i dalje svakodnevno izloženo brojnim rizicima i opasnostima. Glad, zima, neizvesnost i strah su glavni saputnici na dnevnoj ruti ka boljoj budućnosti. Detinjstvo, bezbrižnost, dečja igra, škola i porodica samo su deo njihovog sna. Neki su se na ovaj put otisnuli potpuno sami. „Ne znam šta ću sada, ali ja nemam izbor, moram da probam da pređem granicu.“, rekao je A. H., šesnaestogodišnji maloletnik bez pratnje iz Avganistana.

Deca su deca svakog dana. I juče, i danas, i sutra. Ona ne razumeju šta je pravna nevidljivost, ne znaju šta je običajno pravo, niti zašto moraju da beže od rata. Danas, na Svetski dan deteta, želimo da podsetimo da prava deteta moraju biti osigurana i poštovana, bez obzira na status deteta i okolnosti u kojima se nalazi.

Pročitano 9050 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action