Praxis in media

Tuesday, 20 June 2017

Početak sprovođenja projekta Doprinos reformi javne uprave u Kraljevu - RTV KV

Marija Dražović, pravna savetnica u Praxisu, govorila je o početku sprovođenja desetomesečnog projekta Doprinos reformi javne uprave u Kraljevu. Projekat će se sprovoditi u periodu od 1. juna 2017. do 31. marta 2018. godine, u okviru Projekta unapređivanja kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje reforme javne uprave (WeBER), koji finansira Evropska unija, a sufinansira Kraljevina Holandija. 

Pogledajte prilog ovde.

Read 3433 times
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action