Education & Training

Wednesday, 7 July 2021

Treninzi o antidiskriminacionom zakonodavstvu

Nevladina organizacija Praxis, u saradnji sa Minority Rights Group Europe, će u septembru 2021. godine organizovati treninge namenjene sledećim ciljnim grupama:

  • Diplomiranim pravnicima/pravnicama koji imaju interesovanja za oblasti zaštite od diskriminacije i socijalne pravde, kao i za rad sa romskom zajednicom;
  • Predstavnicima romskih organizacija civilnog društva, kao i organizacija koje se bave zaštitom prava pripadnika romske nacionalne manjine na lokalnom i nacionalnom nivou;
  • Romskim aktivistima i aktivistkinjama iz cele zemlje koji imaju iskustva u radu sa romskom zajednicom na lokalnom ili nacionalnom nivou i koji bi želeli da unaprede svoje znanje o nacionalnom antidiskriminacionom zakonodavstvu i načinima pružanja podrške žrtvama diskriminacije.

Treninzi za svaku od navedenih ciljnih grupa biće podeljeni u sledeće celine:

  • Uvodni deo (online događaj u trajanju do maksimalno 2 sata), u okviru kog će se učesnici/ce upoznati sa ciljevima projekta i samog treninga.
  • Onlajn kurs (u trajanju od 2 nedelje), prilagođen svakoj ciljnoj grupi pojedinačno. Tokom ove dve nedelje učesnici će moći da prate i završe trening prema sopstvenom ritmu: ne postoje „predavanja“ ili „seminari“, učesnici će raditi na interaktivnoj onlajn platformi. Svaka celina sadrži niz vežbi koje pomažu učesnicima da procene svoje znanje. Tokom trajanja treninga, učesnici će imati podršku voditelja kursa.
  • Završni deo (onlajn događaj u trajanju od dva sata), specifičan za svaku ciljnu grupu.

Treninzi se organizuje u okviru projekta „Do ravnopravnosti Roma kroz unapređen pristup pravima“, koji ima za cilj unapređenje stanja u oblasti zaštite pripadnika romske nacionalne manjine od svih oblika diskriminacije podizanjem svesti javnosti, a naročito ključnih aktera o štetnosti ove društvene pojave, zatim poboljšanjem primene antidiskriminacionog zakonodavstva i osnaživanjem Roma da koriste dostupne mehanizme zaštite prava na ravnopravnost.

Polaznici koji uspešno prođu sve delove obuke, dobiće sertifikat o završenom treningu.

Prijavu na trening možete poslati na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 30. jula 2021. godine u 17h, uz naznaku na koji trening se prijavljujete. O tačnom datumu početka treninga u septembru ćemo Vas naknadno obavestiti.

 

Više detalja o pojedinačnim treninzima:

Read 6092 times
Tagged under
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action