Ostali izveštaji

četvrtak, 26. oktobar 2017.

Apatridija, diskriminacija i marginalizacija Roma na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini – ERRC, ENS i ISI

Evropski centar za prava Roma (ERRC), Evropska mreža za pitanja apatridije (ENS) i Institut za pitanja apatridije i inkluziju (ISI) objavili su novi izveštaj – Apatridija, diskriminacija i marginalizacija Roma na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini. Izveštaj predstavlja sintezu nalaza projekta #RomaBelong koji je za cilj imao da istraži vezu između apatridije, diskriminacije i marginalizacije Roma na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini.

Izveštaj poziva vlade država u regionu da usmere pažnju na apatridiju među Romima i izmene kompleksne postupke za upis u matične knjige, koje ometaju pristup osnovnim dokumentima neophodnim pri dokazivanju identiteta i državljanstva. U izveštaju se ističe da ostavljanje romske dece bez izvoda iz matične knjige rođenih znači da će ta deca odrastati bez državljanstva. Zbog toga se hijade Roma bori da pristupi osnovnim pravima kao što su pravo na obrazovanje, zdravstvenu zaštiitu i stanovanje. 

Izveštaj posmatra problem iz regionalne perspektive, i daje ključne preporuke koje su usmerene na civilno društvo, donatore, nacionalne vlade i regionalne aktere kao što su OEBS, EU, Savet Evrope, koji mogu imati uticaja i olakšati rešavanje ovih problema.

Izveštaj je pripremljen u saradnji partnera na projektu - Tirana Legal Aid Society (TLAS – Albanija), Vaša prava (Bosna i Herzegovina), Makedonsko udruženje mladih pravnika (MYLA – Makedonija), Mladi Romi (Crna Gora), Praxis (Srbija) i Desyate Kvitnya (Ukrajina).

Preuzmite izveštaj ovde.

Pročitano 7937 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action