Praxis Watch

četvrtak, 29. januar 2015.

Uverenje o državljanstvu tek nakon šest godina od podnošenja zahteva

D. M, upisana u knjige državljana koje su uništene tokom sukoba 1999. godine na Kosovu, dobila je važeće uverenje o državljanstvu tek nakon vođenja postupaka koji su ukupno trajali duže od šest godina.

U septembru 2008. godine, D. M. je pokrenula postupak obnove upisa pred organom uprave u Kruševcu. Tri godine nakon podnošenja zahteva i  tek pošto je izjavljena žalba i pokrenut upravni spor zbog ćutanja administracije, doneto je prvostepeno rešenje kojim je zahtev D. M. odbijen i upućena je da podnese zahtev za utvrđivanje državljanstva. D. M. je tako izgubila tri godine samo da bi dobila negativnu odluku kojom je upućena da se obrati drugom organu kako bi pokušala da dobije državljanstvo.

Početkom 2012. godine, D. M. je pred Ministarstvom unutrašnjih poslova pokrenula postupak utvrđivanja državljanstva koji je trajao duže od dve godine. Nakon što je doneto rešenje o utvrđivanju državljanstva, proteklo je osam meseci pre nego što je nadležni matičar izvršio upis državljanstva u matične evidencije i D. M. izdao uverenje o državljanstvu, ali tek nakon što su poslate tri urgencije prvostepenom organu i nakon što je izjavljena žalba zbog ćutanja administracije.

Iako je bila upisana u knjige državljana i ne snosi odgovornost što su matične evidencije uništene, D. M. je dobila uverenje o drzavljanstvu tek šest godina nakon podnošenja zahteva za upis u obnovljene knjige državljana. U međuvremenu, bio joj je uskraćen pristup pravima za čije ostvarivanje je potrebno posedovanje dokaza o državljanstvu, a sa takvim problemima se suočava i veliki broj drugih lica koja su bila upisana u uništene, odnosno nedostupne matične evidencije. Efikasno rešenje za njihove probleme nije pronađeno već duže od 15 godina, iako je reč o pitanju koje ima izrazito negativan uticaj na svakodnevni život pojedinaca i na mogućnost ostvarivanja osnovnih ljudskih prava.

Pročitano 12411 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action