Praxis Watch

ponedeljak, 25. februar 2013.

Dobar primer postupanja Matične službe Opštine Savski venac

U Matičnoj službi Opštine Savski venac uspešno je izvršen upis u matičnu knjigu rođenih jednomesečne E.Ć., čija majka nije posedovala ličnu kartu, što često predstavlja problem.

Majka deteta je interno raseljeno lice sa Kosova, koja, pored raseljeničke legitimacije, poseduje izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, dok otac deteta raspolaže urednom dokumentacijom. Dve nedelje pre upisa E.Ć. u matičnu knjigu rođenih, roditelji su pokušali da sprovedu isti postupak, ali je neposedovanje lične karte od strane majke novorođenčeta tom prilikom tretirano kao prepreka za upis deteta.

Nakon konsultacija pravnika Praxisa i zaposlenih u Matičnoj službi Savski venac, ipak se došlo do zadovoljavajućeg rešenja. Po sprovedenim proverama kod Komesarijata za izbeglice i migracije, raseljenička legitimacija poslužila je kao identifikacioni dokument, a roditelji E.Ć. su upućeni da pred nadležnim opštinskim službama daju izjave o prijavi rođenja deteta i priznanju očinstva, čemu je prisustvovao i pravnik Praxisa. Time je postupak upisa u matičnu knjigu rođenih uspešno sproveden, i to u zakonskom roku od 30 dana od rođenja deteta. Za svaku pohvalu je dobra volja postupajućih službenika da se eventualni formalnopravni nedostaci otklone  – sve u cilju zaštite pretežnijeg interesa, odnosno interesa deteta, što obično nije slučaj u situaciji kada majka ne poseduje ličnu kartu.

Pročitano 15292 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action