Praxis Watch

ponedeljak, 5. novembar 2012.

Podneti komentari na Nacrt izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku

Praxis je zajedno sa ostalim članicama Koalicije za pristup pravdi 5. novembra 2012. godine Ministarstvu pravde i državne uprave dostavio komentare na Nacrt izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku.

Koalicija za pristup pravdi podnela je opšte komentare na koncepciju osnovnih načela parničnog postupka i na pojedinačna rešenja u predloženim izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku – odredbi o zastupanju stranaka, podnošenja tužbe protiv Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave,  odredbi o pravnim lekovima i ostalim odredbama.

Za više informacija videti saopštenje Koalicija za pristup pravdi dostavila komentare na Nacrt izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku Ministarstvu pravde i državne uprave
Pročitano 14809 puta
Tagovano
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action