Praxis Watch

utorak, 16. januar 2018.

Praxis objavio Izveštaj o praćenju zaštite i pružanju pomoći i informacija izbeglicama i migrantima u Beogradu za decembar 2017. godine

Tokom decembra, broj izbeglica/migranata prisutnih u Beogradu, koje je Praxisov terenski tim  viđao i sa kojima je razgovarao dosezao je 180 izbeglica/migranata dnevno. Pored novopridošlih izbeglica/migranata, bilo je i onih koji su smešteni u Centru za azil Krnjača i Prihvatnom centru Obrenovac, kao i onih koji su se u Beograd vratili nakon neuspešnih pokušaja prelaska hrvatske, mađarske ili rumunske granice. Tokom ovog perioda, Praxis je asisitirao ukupno 1106 izbeglice/migranata, kroz informisanje, upućivanje na ciljanu pomoć raznih organizacija/ustanova ili pokrivanje troškova prevoza do  prihvatnih i centara za azil.

Praxis je nastavio da sprovodi svoje aktivnosti na terenu u Beogradu u okviru kojih je ukupno 544 novopridošlih izbeglica/migranata, 361 odraslih (289 muškaraca i 72 žene) i 183 maloletnika (154 dečaka i 29 devojčica; od čega 124 maloletnika bez pratnje, 121 dečak i 3 devočice) dobilo relevantne informacije, što je znatno manje nego prethodnog meseca kada smo informisali 865 novopridošlih izbeglica/migranata. Od ukupno 544 novopridošlih, 96 osoba (17.6%) su bile izbeglice/migranti iz Avganistana. Ukupno 66 novopridošlih izbeglica/migranata je bilo iz Sirije(12.1% od ukupnog broja), 55 izbeglica/migranta je došlo iz Iraka (10.1%), što predstavlja značajni pad u odnosu na prethodne mesece (447 u oktobru i 188 u novembru). Ukupno 105 izbeglica/migranata (19.3%) je došlo iz Pakistana. Iz Irana je pristiglo ukupno 185 izbeglica/migranata (34.0% od ukupnog broja), a 3 novopridošle izbeglice/migranata je došlo iz Maroka (0.6%). Iz ostalih zemalja, Bangladeša (9), Indije (7), Palestine (3), Libije (7), Šri Lanke (3), Malija (1), Turske (2), Kameruna (1) i Egipta (1) je pristiglo ukupno 34 (6.3%) izbeglica/migranata. 

Za više informacija, videti saopštenje na sledećem linku

Pročitano 10822 puta
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action
Praxis means action